Strojársky veľtrh

21. 05. 2015

(19.05.2015; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 12.30; por. 5/6; Daniela Piršelová, Jozef Dúbravský / Marek Mašura)

Marek Mašura, moderátor: „V Nitre sa koná najväčší strojárenský veľtrh na Slovensku. Zahraničné aj domáce firmy majú na ňom možnosť vystaviť a porovnať si svoje technológie a produkty. Na mieste máme aj našich kolegov Danielu Piršelovú a Jozefa Dúbravského, ktorí nám teraz povedia viac."

Daniela Piršelová, reportérka TA 3: „Prajem vám pekný slnečný deň z výstaviska Agrokomplex v Nitre, kde sa vám chceme pripomenúť, alebo vám aj poukázať, čo sa tu dnes deje. Sme na najväčšom odbornom veľtrhu tohto druhu na Slovensku, na ktorom sa už tradične a to už 22 rokov, niekoľko nie desiatok ale stoviek firiem predstavuje a svoje produkty si v rámci necelého týždňa môžu porovnať s domácou a zahraničnou konkurenciou."

Jozef Dúbravský, reportér TA 3: „24,5‑tisíc metrov štvorcových výstavnej plochy, ako si už spomínala, je to 22. ročník, a 405 vystavovateľov. No a kto iný by nám mohol viac o tejto výstave povedať, alebo o tomto veľtrhu, ako pán Krcho, riaditeľ výstaviska Agrokomplex Nitra, dobrý deň pán riaditeľ. Čím je pre vás tento 22. ročník výnimočný?"

Eduard Krcho, poverený riaditeľ Agrokomplexu: „V tomto roku skutočne nabral obrátky strojársky veľtrh a dá sa povedať, že po kríze, ktorá v roku 2008 nejakým spôsobom ohrozila to strojárstvo na Slovensku, tak cítime určitý boom rozvoja hospodárstva a strojárstvo je naozaj takým tým motorom ekonomiky u nás. Väčšina produktov, ktoré nás obklopuje, má nejaký súvis so strojárstvom. A preto sme osobitne radi, že strojársky veľtrh sa koná práve v Nitre a v týchto dimenziách, ktoré ste spomínali."

Daniela Piršelová: „Ako sme už spomínali, je to najväčšie podujatie tohto druhu na Slovensku, niekoľko stoviek, myslím, že to je 405 vystavovateľov a firiem, domácej aj zahraničnej, povedzme si možno o aké konkrétne segmenty alebo sféry ide."

Eduard Krcho: „Konkrétne týchto 405 firiem, ktoré uvádzate, je tu ešte ďalších 260 spoluvystavovateľov, takže celkovo môžme povedať, že na veľtrhu je vyše 600 firiem prítomných a sú to vlastne všetky segmenty strojárstva. To znamená aj nielen opracovanie kovov, plechov, ale je to aj hutníctvo, zlievarenstvo, zváračstvo, spracovanie plastov a automatizácia, meranie, regulácia. Proste je to veľmi veľa týchto segmentov, ktoré priamo súvisia so strojárstvom a dotvárajú to množstvo vystavovateľov. Výstava je tým pádom aj týmto spôsobom členená podľa pavilónov, takže z tých očakávaných 20‑tisíc návštevníkov myslím si, že odborná verejnosť naozaj nájde zaujímavé podnety tu na výstavisku."

Jozef Dúbravský: „Na taktom veľtrhu nemôže chýbať odborný sprievodný program."

Eduard Krcho: „My už dlhodobo sa snažíme realizovať sprievodný program priamo na výstavisku, aj za to sme vlastne vytvorili kongresovú halu K, ktorá je tu neďaleko od nás, kde sa vlastne odohráva gros týchto akcií. A sú samozrejme určené pre súvisiace témy so strojárstvom, najmä orientované na bezpečnosť pri práci, protipožiarnu ochranu, ale aj na nové trendy v strojárstve, na prezentáciu technickú v praxi."

Daniela Piršelová: „Okrem sprievodného programu, ktorý ste spomínali, je tu v tomto ročníku navyše aj sedem tematických výstav. Tak povedzme si viacej aj o tomto."

Eduard Krcho: „Tie sme vlastne uviedli ako tie segmenty strojárskeho veľtrhu, pre zváranie je to výstava Eurovelding, pre plasty sú Camplast, pre zlievarenstvo je to Caspex a vlastne dá sa povedať, že tie všetky subvýstavy vytvárajú ucelený prehľad pre návštevníka."

Jozef Dúbravský: „Na veľtrhu nemôže chýbať cena veľtrhu, bude jedna, alebo máte viacej kategórií?"

Eduard Krcho: „Máme celkovo šesť kategórií a vlastne v každej tejto kategórii udeľujeme jednu cenu pre taký najzaujímavejší, najinovatívnejší výrobok, ktorý musí byť vystavený na výstave. To je podmienka."

Daniela Piršelová: „Na čo firmy aj v poslednom období veľmi reflektujú, tak to je akési prepojenie teórie s praxou a snaha možno o nájdenie si vlastných zamestnancov v rámci sprievodného programu. Tu práve máte aj program pre školy a študentov a práve prepojenie školy s praxou. Tak si o tom povedzme trošku viac."

Eduard Krcho: „Tak veda a výskum sú silnou súčasťou veľtrhu, sme radi, že sú tu prítomné viaceré univerzity, je tu Slovenská akadémia vied a aj napriek tomu, že povedzme nie sú v priaznivých finančných podmienkach momentálne, tak sme radi, že prišli a prezentujú sa. Pretože naozaj je to aj budúcnosť pre strojárstvo na Slovensku ako ísť ďalej a v akých tendenciách a ako posunúť vlastne to strojárstvo. Pred zhruba troma týždňami sme tu mali výstavy ako Job Expo a Mladý tvorca a tie boli veľmi pozitívne vnímané ako možnosť ako zlepšiť zamestnanosť v tejto brandži, ako prepojiť stredné odborné školstvo s výrobnými podnikmi, takže sme radi, že svojou činnosťou pomáhame."

Jozef Dúbravský: „Agentúra SARIO pripravila medzinárodný kooperačný deň, o čo konkrétne ide?"

Eduard Krcho: „Táto akcia je určená nielen pre vystavujúce firmy, ale vlastne mali možnosť sa tu zúčastniť aj iné firmy, ktoré nie sú priamo prítomné. A je tu možnosť práve stretnúť partnerov nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých štátov Európy a zámoria a vlastne šanca nadviazať pri osobnom stretnutí kontakt a posunúť tie vzťahy, vytvoriť nové vzťahy."

Jozef Dúbravský: „Pán riaditeľ, ja vám veľmi pekne ďakujem za tok zaujímavých informácií. Ja by som ešte pripomenul našim divákom, že tento strojársky veľtrh v Nitre začal dnes, dnešným otvorením, to slávnostné otvorenie bude o pol štvrtej. A výstava trvá až do nedele."

Eduard Krcho: „Do piatku, opravím vás."

Jozef Dúbravský: „Prepáčte, do piatku, takže do piatku, nech sa páči, príďte sa pozrieť, myslím si, že naozaj je tu čo obdivovať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
výstavy, strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač