Veda na iný spôsob

14. 05. 2015

(12.05.2015; Televízna stanica Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; por. 13/14; Zuzana Glabazňová / Mária Chreneková Pietrová, Jaroslav Zápala)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Skúmavky, laboratóriá, zákony, chemické vzorce. No, fyzika alebo chémia nepatria medzi vedy, ktoré by nadchli ľudí, ale skôr jedincov."

Jaroslav Zápala, moderátor: „Na Slovensko ale zavítal mladý vedec, ktorý svojou výbušnou a energickou šou dokáže vysvetliť prírodné zákony, a to takým spôsobom, že možno aj vy zatúžite po bielom plášti."

Zuzana Glabazňová, redaktorka: „Britský vedec prišiel zákony fyziky a chémie svojim netradičným spôsobom vysvetliť aj študentom na Žilinskú univerzitu. Michael chce do svojho sveta objavov vtiahnuť ľudí všetkými zmyslami. Používa svetlá, zvuky, oheň, efekty a vizualizácie. Do pokusov zapojil aj študentov."

Michael G. S. Londesborough, britský vedec (preklad z češtiny): „Môj cieľ je vzbudiť v mládeži taký záujem a entuziazmus pre vedu a vedecké myslenie."

Zuzana Glabazňová: „Študenti boli z tejto vyučovacej hodiny doslova unesení a učitelia sa vraj inšpirovali."

Študent: „Chytila ľudí za srdce, aby pokračovali ďalej vo vede."

Študentka: „U nás v škole na chémii, ani na fyzike nerobíme nejaké takéto pokusy."

Peter Hockicko, prodekan pre vzdelávanie, Žilinská univerzita: „Bolo tam aj niečo nové, zaujímavé. Samozrejme, pokiaľ by umožnili prostriedky a čas, tak veľmi rád by som čosi použil."

Zuzana Glabazňová: „Niekoľkonásobne ocenený vedec za popularizovanie vedy chce svojim prejavom prinútiť ľudí, aby hľadali alternatívne zdroje energií, ktoré sú dnes hlavnou ekonomickou hnacou silou sveta."

Michael G. S. Londesborough: „Keď sa venujú vedeckému mysleniu, nemusia byť vedci, vedecké myslenie, že môžu prichádzať, v čom môžu byť oni prínosní pre našu spoločnosť."

Peter Hockicko: „Takto by malo vyzerať každé jedno vzdelávanie ‑ nadchnúť toho študenta, motivovať ho k niečomu, aby on potom sám bol ochotný a schopný niečo nové objavovať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač