Veda v CENTRE: Materiály tenké ako atóm

15. 05. 2015

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.

Vo štvrtok 28. 5. 2015 o 17.00 hod. príde do vedeckej kaviarne významný slovenský vedec, kvantový fyzik, jeden z najúspešnejších slovenských fyzikov v zahraničí a svetovo uznávaný odborník na spintroniku prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD., z Regensburgskej univerzity v Nemecku. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je najprogresívnejšia oblasť fyziky tuhých látok, v rámci ktorej sa venuje teoretickému výskumu nových dvojrozmerných revolučných materiálov a ich potenciálnemu využitiu v elektronike, optike a spintronike.

Materiály tenké ako atóm (alebo ako lepiaca páska spôsobila revolúciu vo fyzike) je názov májovej vedeckej kaviarne, ktorej témou budú nové dvojrozmerné materiály s jedinečnými a výnimočnými vlastnosťami s potenciálom vyvolať technologické revolúcie vo viacerých odvetviach. 

Prof. Fabián vysvetlí, čo je to dvojrozmerný materiál a ako ho fyzika objavila. Predstaví celú škálu dvojrozmerných materiálov, z ktorých niektoré sú kovy, iné polovodiče a ďalšie dokonca supravodiče. Kráľom medzi nimi však jednoznačne ostáva grafén, materiál tvorený len jednou vrstvou atómov uhlíka usporiadaných do šesťuholníkov. Aká je budúcnosť a využitie tohto výnimočného materiálu? Najväčší potenciál pre elektroniku majú dvojrozmerné polovodiče, ktoré by mohli raz nahradiť kremík, ako materiál informačnej éry, a vytvoriť tak základy pre novú dvojrozmernú elektroniku s atómovo tenkými diódami, tranzistormi a integrovanými obvodmi.

Veľké nádeje sa vkladajú aj do dvojrozmerných solárnych článkov, či do ohybných ultratenkých a energeticky nenáročných displejov pre mobilné telefóny a notebooky. To všetko je však len vízia do budúcnosti. Zatiaľ čo dvojrozmerná revolúcia vo fyzike práve prebieha, môžeme len hádať, či a kedy nastane aj následná revolúcia v priemyselnej elektronike alebo optike. Koľko fyzikálnych objavov na tomto výnimočnom materiáli čaká ešte fyzikov na celom svete, kým sa dočká masového využitia v praxi?

Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Uverejnila: MB

Veda v CENTRE 28-05-2015 pozvánka

Kľúčové slová:
CVTI SR, fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač