Vedecká cukráreň: Mobil – pomocník alebo hrozba?

05. 05. 2015

Pozývame  žiakov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne. V májovej cukrárni sa dozviete viac o tom, ako ovplyvňuje žiarenie z mobilov a televízie ľudský organizmus.

baner na májovú vedeckú cukráreň

Podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční  19. mája 2015 o 9.00 hod., v budove CVTI SR. Prednášať na túto tému bude doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

Človek vo svojom živote využíva rôzne druhy žiarenia. U lekára ideme na röntgen, pri prechladnutí sa zohrievame horským slnkom, v soláriu nám pokožka zhnedne vplyvom ultrafialového žiarenia a televízny signál sa šíri rádiovými vlnami. Každé z týchto žiarení ovplyvňuje ľudský organizmus. Ale aký vplyv na človeka majú rádiové vlny mobilného telefónu? Ovplyvňujú nás? Môžu spôsobiť vznik nádorov? Povedzme si viac o tomto nevyhnutnom priateľovi človeka a jeho vplyve na náš organizmus. Toto všetko a ešte aj viac sa dozviete na prednáške doc. RNDr. Martina Kopániho, PhD., prednostu Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK.

Vedecká cukráreň je priestor na neformálnu diskusiu študentov s poprednými slovenskými alebo zahraničnými vedcami. Veríme, že téma vás zaujme a počas 90 minútovej prednášky vás bude inšpirovať k podnetným otázkam z uvedenej oblasti.

 

doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. – prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK. Venuje sa štúdiu chemických prvkov v ľudskom tele, najmä železu.  

Bratislavská vedecká cukráreň je spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.

Organizátori realizujú stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.Spracovala: Mária Izakovičová

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač