Vedecká show Michaela Londesborougha mala v Bratislave opäť úspech!

06. 05. 2015

Michael Londesborough

Kto je Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D.?

Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. je britský vedec, ktorý v súčasnosti pracuje v Ústave anorganickej chémie Akadémie vied ČR. Narodil sa v roku 1978 v Londýne. V roku 1999 absolvoval štúdium chémie na University of Leeds vo Veľkej Británii, kde neskoršie obhájil aj Ph.D. Od roku 2002 realizuje výskumnú činnosť v Prahe, kde aj žije. Vo svojom výskume dosiahol v roku 2014 veľký úspech. Podarilo sa mu v spolupráci so španielskymi vedcami objaviť unikátny laser na báze boranov. Trikrát získal cenu v súťaži mladých českých a slovenských anorganických chemikov, spolupracuje na projektoch s British Council v Prahe, na popularizačných projektoch Akadémie vied ČR, Českej televízie a Národného technického múzea. Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí a budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami vo Veľkej Británii a Českej republike. V roku 2009 získal od Akadémie vied ČR Medailu Vojtěcha Náprstka za popularizáciu vedy. V rokoch 2011 a 2014 bol opäť odmenený za popularizáciu vedy Akadémiou vied ČR.

Michael LondesboroughVedeckú show Michaela Londesborougha pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR v rámci projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Dňa 28. apríla Michael Londesborough predviedol dve fenomenálne vedecké show. Načal tak, prvú sériu týchto show. Divákom sa predstavil v priestoroch Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Aula prof. Kneppa).

Prepojenie svojich znalostí s praxou demonštroval svojimi pokusmi. Show Tajomstvo energie bola určená najmä pre stredoškolskú mládež. V tejto téme Michael divákom objasnil, čo je energia, aký je jej pôvod, ako sa uvoľňuje, ako ju môžeme využiť pre vlastné potreby a či má výroba energie negatívny dopad na životné prostredie.

Na začiatku „prednášky“ sme vzhliadli film o vzniku vesmíru. Avšak nik z návštevníkov ešte netušil čo bude nasledovať. Čo si pre nás Michael pripravil? Dych vyrážajúce pokusy. Miestami sa z publika ozývali výkriky ľaku. Od pokusu s jablkom pripevneným o šnúrku, v ktorom vysvetlil gravitáciu, prekonanie gravitačnej sily, sa v sále strieľalo z kyslíkovo-vodíkovej bazuky a taktiež viackrát aulou zarezonovali i výbuchy, ktoré na značný čas ohlušili publikum.

O tom, že Michael je v prvom rade uznávaný vedec, nemožno pochybovať. No zároveň je vynikajúci v ľahkom spracovaní, ale hlavne podaní, zložitých tém. Vyčerpávajúce, ubíjajúce, informačne nasýtené prednášky na jeho show nečakajte. Michael si totiž vie z vedy aj „vystreliť“. Svedčí o tom aj jeho vyjadrenie, že „kyslík je krásna holka, ktorá není moc vybíravá.“

Druhá vedecká show so špecifickým názvom Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: úžasná chémia boranov! bola adresovaná primárne pre vysokoškolskú mládež a odbornú verejnosť. Pýtate sa, že čo sú to borany? Odpoveď na otázku poznajú určite všetci návštevníci podujatia. Borany sú zlúčeniny bóru a vodíka. Avšak, diváci disponujú aj poznatkami o prvom storočí ich výskumu (plného špionáže), tajomného raketového paliva, polovodičov, mikroelektroniky. Michael sa vyjadril, že po skončení prednášky, chce aby sa z nás všetkých stali „odborníci boranov“.

Ak ste sa nezúčastnili, nezúfajte. Obe vedecké show sa postupne predstavia v každom kraji Slovenska. Najbližšie sa Michael Londesborough predstaví v Žiline 12. mája, presnejšie na Žilinskej univerzite v Žiline (Aula č. 5, Univerzitná 1). Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné podujatia.

V závere možno dodať, ako by povedal Michael: „dobrý chemik je živý chemik!

Spracovala a foto: Bibiana Kubašková

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

Vedecká show Michaela Londesborougha bude aj v Žiline!
Vedecká show Michaela Londesborougha na Slovensku!

Tlač