Vedkyňa roka SR 2014 Lucia Kučerová

14. 05. 2015

Rozhlasová stanica Slovensko_logo (13. 05. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/2; Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovalo už osemnásty ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy Vedec roka 2014. Ocenenie získal Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Po prvý raz odborná porota vyhlásila aj vedkyňu roka, stala sa ňou Lucia Kučerová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, ktorú v tejto chvíli vítam na telefonickej linke. Zdravím vás."

Lucia Kučerová, vedkyňa roka, Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied (telefonát): „Dobrý deň."

Michal Katuška: „Prečítam taký možno ťažší názov Výskum vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapie agresívnych ľudských metastatických nádorov. To je názov vášho výskumu. Mohli by ste, prosím, priblížiť, o čo išlo a čo sa vám podarilo dosiahnuť?"

Lucia Kučerová: „Venujeme sa vlastne tomu, že sa snaží rozlíšiť, ktoré nádorové bunky sú tie najnebezpečnejšie. Nádorové kmeňové bunky sú len veľmi malá časť v rámci toho nádoru, ale kľúčová vlastne preto, lebo často sú bunky, ktoré sú rezistentné na terapiu, sú to tie, ktoré sú takým tým koreňom toho nádoru a dávajú mu možnosť rastu. V našej práci sme aj ukázali, akým spôsobom hlavne metastatické nádory liečiť, pretože to je dosť veľký terapeutický problém, takže sa snažíme hľadať možnosti a spôsoby, prečo tie nádory sú metastatické a akým spôsobom by sa tomu dalo vlastne zabrániť, aby metastázovali."

Michal Katuška: „Vy už teraz viete teda povedať, akým spôsobom by sa to dalo liečiť?"

Lucia Kučerová: „To určite nie, ale našli sme niekoľko znakov, našli sme nejaké možnosti, ktoré z génov, ktoré proteíny sa tam objavujú, ktoré by mohli súvisieť s tou agresivitou. A ten ďalší krok teraz, vlastne toto je len taká tá prvá etapa, v tej ďalšej etape tieto znaky, môžeme začať uvažovať nad tým, ako ich využiť, buď diagnostiku, alebo terapiu. Buď ich využiť na to, aby sme veľmi rýchlo odhalili tie nádory, ktoré budú metastatické a agresívne, alebo potom samozrejme to použiť proti tým nádorovým bunkám."

Michal Katuška: „Koľkí spolupracovníci na tom pracovali s vami? Keďže aj veda je teda tímová hra."

Lucia Kučerová: „Ten kolektív je relatívne veľký, častokrát sa doňho zapájajú potom aj kolegovia z iných pracovísk, keď nám vlastne robia rôzne analýzy, ktoré my nevieme. Nebudem klamať, ak poviem, že aj dvadsať ľudí bolo zapojených do toho výskumu."

Michal Katuška: „A povedali ste, že mnohoročná spolupráca. Aký dlhý čas trvá, kým sa dopracuje taký vedecký tím práve k týmto výsledkom?"

Lucia Kučerová: „Táto práca, ktorá vlastne vyústila do toho ocenenia, sa začala asi desať rokov dozadu."

Michal Katuška: „Aké je to, skúmať, vynaložiť desaťročné úsilie na takýto výskum v prostredí Slovenskej akadémie vied?"

Lucia Kučerová: „Je to často krát cesta tŕnistá, to nebudem klamať, že nie je."

Michal Katuška: „Pokojne to môžete rozmeniť."

Lucia Kučerová: „Má viacero rovín. Samozrejme musí človek nájsť kolegov, s ktorými si výborne rozumie. Potom je tam samozrejme otázka financií   ak človek chce robiť nejaké náročné analýzy, tak musí mať na to proste tú grantovú podporu, musí mať na to projektovú podporu, infraštruktúru, čiže aj prístroje."

Michal Katuška: „Rozumiem. Pani Kučerová, rozpočet Slovenskej akadémie vied, to je téma, ktorá sa rozoberala dosť dlho aj počas tohto roka, aj v tom minulom. Vlastne výsledkom bolo, že mal byť krátený. Ale o tom sa priamo nemusíme rozprávať. Ale keby ste teda povedali, že v tom slovenskom prostredí, v tých slovenských pomeroch, v tej ustanovizni Slovenskej akadémie vied je teda možné takýto výskum robiť? Sú na to dostatočné podmienky, to technické vybavenie? A takisto máte prístup k dostatočným finančným zdrojom? Keď to zhrnieme."

Lucia Kučerová: „Myslím si, že robíme v rámci tých finančných možností, ktoré máme, sa snažíme robiť maximum. Že by sa dalo robiť viac, že by sa dalo napredovať možno rýchlejšie, to sa samozrejme nedá odškriepiť. V každom prípade, ozývajú sa nám kolegovia zo zahraničia, ktorí chcú spolupracovať, ktorí chcú podávať spoločné projekty. Proste naša práca je pre nich zaujímavá a naše zručnosti by boli pre nich prínosom, ak by sme spolupracovali. A to je pre nás dôležité."

Michal Katuška: „Hovorili ste, že na to, aby bol takýto výskum dobrý, tak musíte zostaviť vedecký tím, ktorý si navzájom rozumie. Ako sa dá prilákať v dnešnej dobe, keď finančné ohodnotenie vedcov aj v Slovenskej akadémii vied nie je dostatočné, mladých ľudí?"

Lucia Kučerová: „Sme im schopní poskytnúť zaujímavé otázky, na ktoré oni môžu hľadať odpovede. Vieme im dať do určitej miery voľnú ruku, aby rozmýšľali, hľadali spôsob, ako sa postaviť k tej vedeckej otázke. Ja si myslím, že našou silnou stránkou je skutočne veľmi dobrá pracovná atmosféra, v rámci ktorej vznikajú naozaj otvorené diskusie. Tým, že sa nám podarilo niektoré špičkové technológie a unikátne prístroje získať, aj to vlastne študentov z rôznych fakúlt, rôznych odborov láka."

Michal Katuška: „Takže možno aj taká krátka reklama pre Ústav experimentálnej onkológie. Na záver, pani Kučerová, vy ste získali ocenenie vedkyňa roka, udelené prvýkrát. Ako to vnímate? Je to taká spoločenská otázka. Je to pre vás pocta, že konečne sa oceňujú teda aj vedkyne, alebo je to skôr opak? Vidíte dôvod, prečo by práve ženy mali byť vyčlenené a získať špeciálnu cenu?"

Lucia Kučerová: „Je to zvláštne, ja si k tomu netrúfam ako nejako toto hodnotiť. Ja to vnímam ako spoločenské ocenenie, zviditeľnenie práce, ktorú robíme v našich laboratóriách."

Michal Katuška: „Či už ich robia muži, alebo ženy."

Lucia Kučerová: „Ja si myslím, že toto nie je naozaj rozdiel. Keď niekto má ten vnútorný motor, tú motiváciu, snahu sa tomu venovať, tak tam by som to nerozlišovala."

Michal Katuška: „Povedala ocenená vedkyňa roka Lucia Kučerová z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied. Ďakujeme pekne a dopočutia."

Lucia Kučerová: „Veľmi pekne ďakujem. Dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, zdravotné vedy, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač