Využitie tradičnej čínskej medicíny v liečbe rakoviny

12. 05. 2015

logo EKAplikovanie tradičnej čínskej medicíny v liečbe rakoviny sa uskutoční aj vďaka výskumu financovanému  z Európskej únie. Výskumný tím sa zameral asi na 100 zlúčenín, ktoré vykazujú potenciálny protinádorový účinok v projekte TCMCANCER. Tieto zlúčeniny sa v súčasnosti posudzujú aj vďaka ďalšiemu výskumu.

 V relatívne krátkej dobe, projekt TCMCANCER, ktorý  bol ukončený  vo februári 2013, dosiahol pozoruhodný úspech.

Koordinátor projektu  André Steinmetz, konzultant v Laboratóriu bunkovej a molekulárnej onkológie v Luxemburgu (Centre de Recherche Public de la Santé CRP-Santé) potvrdil identifikáciu viac než sto zlúčenín vykazujúcich protinádorovú aktivitu a vyjadril sa, že ďalší výskum teraz prebieha u zvierat a následne sa posúdi ich uplatnenie v liečbe rakoviny.

Projekt identifikoval nové zlúčeniny z liečivých rastlín s potenciálnym využitím v chemoterapii rakoviny. „Väčšina, ak nie všetky z liekov používaných v chemoterapii rakoviny má vážne vedľajšie účinky, ktoré môžu mať vplyv na zdravé bunky, ako aj na životne dôležité funkcie," vysvetľuje Steinmetz. „Z tohto dôvodu je hľadanie a štúdium nových zlúčenín, ktoré zabíjajú špeciálne rakovinové bunky, ale nemajú vedľajšie účinky,  stále nutné."
Projekt sa zameral na identifikáciu a charakterizáciu terapeutických zlúčenín účinných proti rakovine prsníka, pľúc a rakoviny mozgu, a to na základe súčasných poznatkov z tradičnej čínskej medicíny. Táto tradičná čínska medicína má holistický a synergický prístup – inými slovami, nelieči len chorobu, ale rieši aj zdravie organizmu ako celku.

Najbežnejšie terapie používané v tradičnej čínskej medicíne zahŕňajú použitie špecifických rastlín, ako sú bylinky, huby a korene a niektoré manuálne terapie, ako je akupunktúra a masáže. Bežné terapie používané u pacientov s rakovinou zahŕňajú skôr bylinnú terapiu.

 „Zistilo sa, že je veľmi efektívna pri riešení zložitých zdravotných problémov,“ hovorí Steinmetz. „Avšak, presné zloženie týchto zlúčenín, ktoré majú tieto terapeutické účinky, nie je doteraz úplne objasnené."

 To je dôvod, prečo Steinmetz a jeho kolegovia mali záujem pritiahnuť  výskumníkov aj z krajín mimo EÚ, aby ponúkli  novú perspektívu.

Projekt bol zameraný na izoláciu a charakteristiku chemických zlúčenín tradičnej čínskej medicíny, u ktorých sa preukázali vlastnosti, že sú schopné zabojovať proti nádorom.

V dnešnej Číne, takmer tri štvrtiny onkologických klinických štúdií zahŕňa kombináciu tradičnej čínskej medicíny a liečbu rakoviny konvenčnou medicínou. Z tejto ponuky dostupných terapeutických zlúčenín, projektový tím identifikoval kľúčové liečebné látky, za pomoci  high-tech skríningových technológií vo vhodných modeloch predklinickej rakoviny.


Preložila a spracovala: Mgr. Mária Izakovičová


Zdroj: European Commission

Project information on CORDIS

Kľúčové slová:
projekty, základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač