Žiacka vedecká ekologická konferencia v Nitre

13. 05. 2015

logo UKF NitraPri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2015) sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre po prvýkrát realizoval pilotný projekt Žiackej vedeckej ekologickej konferencie. Konferencia bola výsledkom dlhoročnej spolupráce Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre so školami v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci mali jedinečnú možnosť napísať a publikovať svoj prvý vedecký článok, ktorý odprezentovali na konferencii. Mladí vedci si mohli vybrať jednu z týchto oblastí: Monitoring životného prostredia, Ochrana životného prostredia, Príroda rukami žiaka, Návrhy v prospech životného prostredia, Ochrana zdravia a zdravý životný štýl.

Žiackej vedeckej ekologickej konferencie sa zúčastnilo 140 mladých vedcov z 15 základných škôl v rámci západoslovenského kraja a 46 žiackych vedeckých tímov prezentovalo svoje vedecké články pred komisiami.

Tento pilotný projekt je súčasťou popularizácie vedy, prostredníctvom ktorej sa univerzita snaží vtiahnuť deti do tajomstiev prírodných vied a vzbudiť v nich záujem o ich štúdium. Deti majú tak okrem toho príležitosť zažiť skutočnú atmosféru vedeckej konferencie na univerzite, vyskúšať si život vedca, naučiť sa veľa zaujímavostí, spoznať nových ľudí a hlavne zažiť niečo, čo iní žiaci len tak ľahko nezažijú.

Žiacka vedecká ekologická konferencie je nový spôsob, ktorým chce univerzita začať tradíciu oslavy Dňa zeme.

Fotogaléria

Zdroj:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Uverejnila MI

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač