Zoborský kláštor je v týchto dňoch miestom významného archeologického výskumu

21. 05. 2015

logo Rádio Lumen(18. 05. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/27; Monika Ujlacká/Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „Zoborský kláštor je v týchto dňoch miestom významného archeologického výskumu. Z pohľadu histórie patrí k našim najstarším známym kláštorom. Ako uvádzajú historici, vznikol niekedy v rozmedzí rokov 850 –  880. Na miesto výskumu sa bola pozrieť aj redaktorka Monika Ujlacká."

Monika Ujlacká, redaktorka: „Obnova celého areálu zoborského kláštora by sa mala realizovať v 6 etapách. Súčasná konzervácia ruín kláštorného kostola je prvou z nich. Viac nám povedala odborná spolupracovníčka Petra Smetanová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre."

Petra Smetanová, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre: „V podstate sme si na základe rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu po porade so statikom a so stavebným historikom určili miesto kopania sond. Cieľom tohto archeologického výstavu je v podstate určiť pôvodnú niveletu terénu zaniknutého kostola sv. Jozefa, určenie špaliet, vstupných otvorov a vlastne odkopať základy pilierov."

Monika Ujlacká: „Podľa kronikára Kosmasa zomrel v roku 896 v benediktínskom kláštore sv. Hypolita na Zobore kráľ Svätopluk. Archeológovia sú voči týmto vyjadreniam skeptickí."

Petra Smetanová: „Výskum na to vôbec nie je zameraný a my sa v podstate pohybujeme v sutinových vrstvách, ktoré vznikli deštrukciou kostola, ktorý vznikol na konci 17., a potom v priebehu 18. storočia. Takže my v podstate stratigraficky vôbec nepôjdeme do takej hĺbky."

Monika Ujlacká: „Vedúci výskumu a zároveň riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre Matej Ruttkay zdôraznil, že výskum je zameraný na spresnenie určitých stavebných častí novšieho kláštora."

Matej Ruttkay, vedúci výskumu,  riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre: „Určite to je dlhodobý proces, že to nebude, tento rok to určite nebude v takom stave, aby to bolo definitívne urobené, to neverím."

 „Potenciálnej turistickej atrakcii sú naklonení aj Nitrania."

(začiatok ankety)

Nitrania

Opýtaná: „Je veľmi dobre, že sa rekonštruujú tieto ruiny."

Opýtaný: „Vynikajúce, pre turistov veľmi dobré."

(koniec ankety)

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač