Arborétum Mlyňany otvára návštevnícku sezónu

05. 06. 2015

Arborétum Mlyňany SAV, kvetyArborétum Mlyňany, ktoré je od 1. júla 2014  detašovaným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, už tradične slávnostne otvorilo návštevnícku sezónu 2015 podujatím Ambrózyho dni, ktoré je tiež spomienkou na zakladateľa Arboréta Mlyňany Dr. Štefana Ambrózy – Migazziho a jeho nasledovníkov.

Dr. Štefana Ambrózy – Migazzi svoj vzťah k rastlinám vyjadril takto: „Rastlina je materiálom, z ktorého vytváram sochu, je farbou, ktorou maľujem svoje obrazy, je prostriedkom, ktorým zachycujem, lámem slnečný lúč, ktorým prinútim slávika k spevu, ktorým rozprúdim vôňu kvetov.“

Slávnostného otvorenia sezóny sa 15.mája 2015 zúčastnili aj hostia z Predsedníctva Slovenskej akadémie vied  zástupcovia mestskej a miestnej samosprávy blízkych miest a obcí, pracovníci spolupracujúcich ústavov SAV, botanických inštitúcií a univerzít.
Podujatie slávnostne otvoril svojim príhovorom riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Spestrením slávnostného otvorenia bol aj kultúrny program, o ktorý sa postarali študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a Základnej umeleckej škola Imricha Godina vo Vrábľoch a exkurzia po zbierkach drevín Arboréta Mlyňany.

Podujatie pokračovalo aj počas soboty a nedele programom pre verejnosť, ktorého súčasťou bola okrem vystúpení hudobných a tanečných skupín a folklórnych súborov aj prezentácia vedeckej a výchovno-vzdelávacej činnosti pracoviska, počas ktorej kolegovia návštevníkom sprostredkovali pohľad do vnútra rastlinného tela, sveta farieb v ňom obsiahnutých. Zároveň umožnili návštevníkom ochutnávku plodov málo známych drevín.
Zaujímavým obohatením celého programu boli vystúpenia študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, ktorí odprezentovali trubačský, botanický a sokoliarsky krúžok. Študenti Strednej odbornej školy zo Šurian sa prezentovali carvingom – vyrezávaním do ovocia a zeleniny a tiež sladkými a slanými maškrtami z vlastnej produkcie.

Návštevníci mohli tiež v pravidelných intervaloch absolvovať prechádzky parkom s odborným výkladom a pre deti boli pripravené aj tvorivé dielne a maľovanie na tvár.

Celý článok tu

Zdroje:

Text a foto: Arborétum Mlyňany SAV

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač