Astronómovia: Tmu si musíme chrániť

16. 06. 2015

logo Televízie STV 1(13. 6. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 19/21; Martina Marettová , Jana Košíková, Viliam Stankay)

Jana Košíková, moderátorka: „Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2015 za medzinárodný rok svetla. Jedna z oblastí je aj ochrana hviezdneho neba."

Viliam Stankay, moderátor: „Astronómovia na záchranu prirodzene tmavých miest vyhlasujú parky tmavej oblohy. Tretí takýto park majú vo Veľkej Fatre."

Martina Marettová, redaktorka: „Kým obyvateľ veľkomesta vidí na oblohe len niekoľko desiatok hviezd, na najtmavšom mieste na Slovensku v Poloninách sú ich tisíce viditeľné voľným okom."

Pavel Suchan, Astronomický ústav Akadémie vied ČR (preklad z češtiny): „Čím ďalej sme od civilizácie, tým máme tmavšie prostredie, takže najtmavšie miesta sú uprostred oceánov."

Martina Marettová: „Chrániť nočnú oblohu sa rozhodli aj vo Veľkej Fatre. Na Kráľovej studni v nadmorskej výške tisíc tristo metrov nad morom z noci nadnes vznikol park tmavej oblohy."

Pavol Rapavý, Slovenský zväz astronómov: „Tento park je zatiaľ maličký, má iba tristodvadsaťpäť hektárov, ale je vlastne takým zdravým jadrom. Časom bude rozšírený na celý hlavný hrebeň Veľkej Fatry. Ak ľudia prídu sem do Veľkej Fatry, cez deň pozrú si všetky prírodné krásy a večer budú môcť vidieť tú krásu, ktorá je nad nami na oblohe. Tu vidíme teraz nad západným obzorom najjasnejšiu planétu, Venušu. Vľavo od nej je Jupiter."

Martina Marettová: „Dôvodom, prečo vznikajú parky tmavej oblohy, je nadmerné svetelné znečistenie. Astronómovia upozorňujú, že zbytočným svietením škodíme nielen celej biosfére, ale aj sebe."

Pavol Rapavý: „Zvyšujeme množstvo skleníkových plynov, prispievame ku globálnemu otepľovaniu. Ak máme nedostatok tmy, tak sa v našom tele netvorí vážny hormón, spánkový hormón melatonín, a to je najsilnejší antioxidant."

Tomáš Dobrovodský, Slovenský zväz astronómov: „Tá kvalita oblohy sa rok od roka zhoršuje, to sa dá povedať, to je taký vývoj v Európe, kde zhruba raz za rok sa zhorší tá kvalita oblohy približne o šesť percent. Postupne nám budú ubúdať tie javy na oblohe, ktoré patria k tej pravej prírodnej oblohe."

Martina Marettová: „Pred rokom 2009 nebol v Európe ani jeden park tmavej oblohy, dnes ich však máme na celom svete sedemdesiatšesť, pričom tri z nich sú na Slovensku."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.  (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Tlač