Bezpečné potraviny pre každého

26. 06. 2015

baner k projektu Foodsecure

Svet produkuje dostatok potravín pre každého, a napriek tomu hlad a podvýživa sú stále prítomné. Prečo je to tak, ako sa bude situácia vyvíjať a čo možno urobiť pre dosiahnutie bezpečnosti potravín a výživy pre všetkých? Projekt  financovaný  EÚ aj za účasti Slovenska prišiel s novými návrhmi hlavne pri  príprave odporúčaní pre tvorcov politiky, ale vnáša aj určité komplexnejšie informácie na túto problematiku.

 „Projekt Foodsecure sa zameriava na riešenie nedostatku potravín a bezpečnosti vo výžive na celom svete," vyjadril sa  ekonóm Thom Achterbosch z Wageningen University a výskumného centra, v Holandsku, ktorý  manažuje túto rozsiahlu výskumnú činnosť, partnerov na piatich kontinentoch.

Projekt končí v r. 2017 a tím Foodsecure už disponuje novými  pohľadmi na  faktory ovplyvňujúce bezpečnosť potravín a výživy a vyvíja komplexný súbor nástrojov na politické reformy.
Odhadom na celom svete,  800 miliónov ľudí trpí podvýživou," hovorí Achterbosch. „To znamená, že ich príjem potravy je nedostatočný, aby naplnili  svoje stravovacie potreby. Navyše, existujú asi 2 miliardy ľudí, ktorí trpia kvôli tomu, čo sa dá nazvať ´skrytý hlad´, ktorý je spôsobený, nedostatkom stopových prvkov."

Účastníci projektu: Holandsko (koordinátor), Nemecko, USA, Francúzsko, Belgicko, Čína, Rumunsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko, Taliansko, Etiópia, Brazília

 Odborný popis projektu:

Názov projektu:

„FOODSECURE – An interdisciplinary research project to explore the future of global food and nutrition security“

Akronym:

FOODSECURE

Dĺžka trvania:

2012 – 2017

Koordinátor projektu:

LEI Wageningen UR

Garant projektu:

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

 Popis/výsledky projektu:

FOODSECURE si kladie za cieľ navrhnúť efektívne a trvalo udržateľné stratégie pre hodnotenie a riešenie problémov bezpečnosti potravín a výživy.

Poskytuje sadu analytických nástrojov na experimentovanie, analýzu a koordináciu účinkov krátkodobých a dlhodobých politík týkajúcich sa dosiahnutia potravinovej bezpečnosti. Vplyv FOODSECURE spočíva na znalostnej báze o podpore tvorcov politiky EÚ a ďalších zainteresovaných strán v tvorbe dôsledných, logických stratégií dlhodobej politiky pre zlepšenie bezpečnosti potravín a výživy.

FOODSECURE kombinuje prísne analýzy a účasť zúčastnených strán na:

• lepšie pochopenie determinantov a rôznych úrovni kauzality, na globálnej úrovni potravinovej bezpečnosti a výživy;
• zlepšenie schopnosti rozhodovacou právomocou predvídať a reagovať na budúce potravinové krízy a problémy so zabezpečením výživy;
• poskytnutie pomoci pre zainteresované strany pri možných kritických situáciach v rámci technologických a inštitucionálnych zmien v politike a na integráciu rozmanitosti vízií v spoločnom rámci.

Viac info: http://www.foodsecure.eu/

 

 Zdroje:

Research and Innovation článok Towards (nutritious) food for all

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre


Preložila a spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač