Malá vedecká konferencia

18. 06. 2015

plagát Malá vedecká konferenciaMalá vedecká konferencia je prezentáciou najlepších ročníkových prác a projektov žiakov z celého Slovenska, nadaných detí vo veku od 6 do 15 rokov.

Tohto roku sa konferencia konala 12. 6. 2015 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej 20 v Bratislave. Zaujímavým príspevkom bola práca sedemročného Mateja Bachníčka o kombinatorike a pravdepodobnosti, čo je stredoškolské gymnaziálne učivo.

Na Slovensku dlhodobo pracuje sieť základných škôl s triedami pre nadané deti, ktoré pracujú podľa vzdelávacieho Programu edukácie nadaných  detí APROGEN, autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Koordinátorom tohto systému vzdelávania intelektovo nadaných detí je Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave (ŠpMNDaG). Každoročne sa pre tieto deti organizuje Malá vedecká konferencia, ktorá je výstupom najlepších ročníkových prác a projektov žiakov z celého Slovenska. Je to prezentácia odborného a výskumného zamerania nadaných detí vo veku od 6 do 15 rokov, t. j. od prvákov na základnej škole až po deviatakov.

O tom, že takáto práca má svoj úspešný výsledný efekt, potvrdzujú výsledky starších gymnazistov, z ktorých napríklad žiak  Martin Holický získal tento rok na svetovej vedeckej súťaži pre stredoškolákov Intel ISEF v pennsynválskom Pittsburgu bronzovú medailu za prácu, v ktorej zisťuje ochorenie obličiek z kvapky krvi odobranej z prsta. Najúspešnejším žiakom bol Marek Buchman, ktorý dva roky po sebe získal  na súťaži striebornú a zlatú medailu (dnes je študentom Oxfordu) Ďalšiemu gymnazistovi Martinovi Vargicovi vydáva svetové vydavateľstvo HarperCollins jeho netradičné mapy moderného sveta internetu, korporácií, stereotypov, globálneho otepľovania, literatúry, športu.

Po Žiline, Trenčíne a Zvolene sa tohto roku konala konferencia v Bratislave 12. 6. 2015 v priestoroch paneurópskej vysokej školy na Tomašíkovej 20 v Bratislave. Zaujímavým príspevkom bola práca sedemročného Mateja Bachničku,o kombinatorike a pravdepodobnosti, čo je stredoškolské gymnaziálne učivo.

Malá vedecká konferencia dôsledne napĺňa myšlienku podpory vedy kvalitnými projektmi a ich praktickým prínosom. Najlepším dôkazom práce s nadanými deťmi je výchova mladých vedcov. Malá vedecká konferencia bola ukážkou najlepších „mladých vedcov“ z celého Slovenska.

Zdroj:

ŠpMNDaG Teplická

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie, vzdelávanie

Tlač