Najlepšia reportáž o slovenskej vede vyhráva

09. 06. 2015

súťaž o najlepšiu reportáž
Novinári, ktorí hovoria o vede a výskume, dostanú za svoju prácu ocenenie. Súťažiť môžu jednotlivci alebo kolektív autorov s príspevkami, ktoré boli odvysielané v televízii od 1. 10. 2014 do 11. 10. 2015. Prihlásiť môžu maximálne tri súťažné príspevky, v ktorých sa venovali slovenskej vede a technike, jej predstaviteľom alebo jej výstupom v praxi.

Reportáž by mala byť spätá výhradne so Slovenskom najmenej na jednej úrovni – bude prezentovať výskum, ktorý sa realizoval na Slovensku, predstaví slovenského vedca, alebo inovácie, vynálezy či nové technológie, ktoré vznikajú v našich laboratóriách. Nesmú chýbať úvodné a záverečné titulky a diela musia byť v slovenskom jazyku.

Reportáže je potrebné zaregistrovať na adrese www.fvf.cvtisr.sk v sekcii súťaže. Následne bude na e-mail zaslaná licenčná zmluva, ktorú treba spolu s DVD nosičom s dielom zaslať na adresu CVTI SR. Uzávierka súťaže je 11. októbra 2015.

Najlepšie reportáže o vede a technike vyberie hodnotiaca komisia. Víťazi si slávnostne preberú ocenenia počas Festivalu vedeckých filmov – FVF 2015, ktorý sa bude konať v rámci Týždňa vedy a techniky v novembri tohto roku.

 

Bližšie informácie, pravidlá a podmienky súťaže nájdete na festivalovej stránke www.fvf.cvtisr.sk.

Tlačová správa

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, súťaže

Tlač