Národná cena za dizajn pre študentov STU

09. 06. 2015

Študenti FA STU získali tento rok opäť ocenenie v súťaži Národná cena za produktový dizajn. Uspeli s hasiacim dronom a originálnym nábytkom.

hasiaci dronNárodnú cenu za experimentálny produktový dizajn 2015 získal študent Ústav dizajnu FA STU Adam Tóth (pedagóg Tomáš Nagy) so svojim hasiacim dronom. Podľa poroty môže byť tento experiment inšpiráciou pre vznik reálneho produktu.

Cenu poroty získal zase známy projekt Flowers for Slovakia: Lost & Found. Projekt organizuje pravidelne absolvent Ústavu dizajnu FA STU Peter Olah spolu s dizajnérom Larsom Kemperom a pedagogičkou Ústavu dizajnu Michalelou Lipkovovou. V rámci projektu pracovali študenti FA STU s tradičným nábytkom, ktorému sa snažili dať nové funkcie. S projektom dizajnéri uspeli už aj na minuloročnom Medzinárodnom festivale dizajnu v Berline.

nábytok          stolička

Andrea Settey Hajduchova

STU

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač