O strese na špičkovej úrovni aj na Slovensku

25. 06. 2015

prof. George ChrousosV Smoleniciach sa uskutočnil  v dňoch  20. – 25. júna 2015 už 11. ročník medzinárodného sympózia o strese. V priebehu sympózia medicínsky výskum reprezentovali vedci z výskumných aj klinických pracovísk z 11 krajín sveta. Vystúpil tu so svojou prednáškou aj jeden z najcitovanejších vedcov sveta v oblasti stresu, ktorým je pán prof. George Chrousos (Grécko, USA).
Stres a so stresom súvisiace ochorenia predstavujú závažný problém modernej spoločnosti. Výskum Slovenskej akadémie vied v tejto oblasti má špičkovú úroveň z celosvetového pohľadu. Už pred 40 rokmi sa vedcom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV podarilo získať záujem najvýznamnejších zahraničných špecialistov v oblasti výskumu stresu a zorganizovať prvé sympózium o katecholamínoch a strese. Aj keď odborný záujem západných vedcov bol nesporný, v tej dobe nebolo jednoduché zabezpečiť ich pobyt u nás. Vďaka veľkému úsiliu a vedeckej zdatnosti sa podarilo uskutočniť vedecké stretnutia vedcov z celého sveta, vrátane amerických a ruských, opakovane každé 4 roky.
Séria sympózií o katecholamínoch a strese sa stala svetoznámou v širokej vedeckej komunite. Slovensko a slovenská veda sa tak dostali do povedomia pracovníkom významných svetových univerzít a iných vedeckých pracovísk. Od roku 1975 sa sympózium konalo každé 4 roky a umožnilo mnohokrát vznik medzinárodnej spolupráce, ako aj pobyty našich mladých vedcov na renomovaných vedeckých pracoviskách v zahraničí.

Zdroj:

 SAV

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy, Slovenská akadémia vied

Tlač