Ovládanie elektrických invalidných vozíkov pomocou myšlienok

11. 06. 2015

plagát k projektuPredstavujeme vám projekt Think and GO, ktorý je zameraný  na podporu vzdelávania vysokoškolských študentov, najmä výskumnej skupiny Minerva, pozostávajúcej z najlepších študentov Slovenskej technickej univerzity, v ktorej sa študenti pod vedením doc. Dr. Ing. Maximiliána Strémyho a pod  záštitou prorektora STU Dr.  h. c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka venujú najnovším trendom a výskumným úlohám z oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie v rôznych oblastiach uplatnenia.
Primárnym cieľom tohto projektu je návrh a vývoj integrovaného systému riadenia elektrického vozíka pre HealhCare systémy a nemocnice, pričom samotné ovládanie bude realizované bezdotykovo – pomocou myšlienok pacienta, prípadne obslužného personálu, presnejšie jeho mozgovou aktivitou a zmenou elektrického potenciálu.

Hlavným prínosom tohto projektu je možnosť bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka čo si nájde uplatnenie  najmä v nemocniciach, HealthCare zariadeniach či domovoch sociálnej starostlivosti. Pacienti s telesný postihnutím, po operácii alebo s pohybovým obmedzením budú môcť ovládať svoj vozík len pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere. Jediným manuálnym bezpečnostným prvkom bude tlačidlo stop.

Projekt  Think and GO je určený najmä ľuďom s pohybovým obmedzením. Pomocou zariadenia EPOC, ktoré sníma mozgovú aktivitu budú ľudia schopní ovládať sami elektrický vozík.

Podporte študentov z MTF STU, ktorí sa zapojili do súťaže s vlastným projektom „Think and GO!“ a hlasujte na stránke Nadácia Slovenskej sporiteľne


Zdroj:

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , medicínske inžinierstvo, vysoké školy, inovácie

Tlač