Posudzovanie výkonnosti vedcov

30. 06. 2015

logo Rozhlasová stanica Slovensko(29. 6. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 4/12; Peter Hanák, Anna Šípošová)

Anna Šípošová, moderátorka: „Vedcov českej akadémie vied hodnotia medzinárodne uznávaní odborníci zo zahraničia a podľa ich hodnotenia akadémia financuje vedecké tímy. V Slovenskej akadémii vied to zatiaľ tak nefunguje, no šéf SAV tiež plánuje hodnotenie slovenských vedcov kolegami zo zahraničia, a to už možno od budúceho roka."

Peter Hanák, redaktor: „Výkonnosť vedcov sa posudzuje najmä podľa publikácií, citovanosti, či iných rebríčkov. Akadémii vied Českej republiky to nestačí. Platí si stovky zahraničných odborníkov, ktorí hodnotia vedcov zamestnaných v akadémii. Podľa Evy Zažímalovej z českej akadémie vied sú to poprední odborníci, ktorí dokážu s nadhľadom, nezávisle a bez konfliktu záujmov posúdiť, ktorí českí vedci robia zmysluplnú vedu, a podľa toho sú potom medzi vedcov rozdeľované peniaze."

Eva Zažímalová, Akadémia vied Českej republiky (preklad z češtiny): „Tento pohľad poskytne vedeniu akadémie akýsi základ pre nejaké manažérske rozhodovanie v budúcnosti. A to manažérske rozhodovanie nie je len o tom, či pridám dobrým tímom a uberiem tým zlým, ale tiež trebárs či podporím nejaký nový smer výskumu."

Peter Hanák: „Pavol Šajgalík by tiež chcel hodnotiť ústavy pod akadémiou zahraničnými odborníkmi, konkrétne medzinárodným panelom expertov."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „My sme už na túto tému hovorili aj s pánom ministrom školstva, dokonca aj s pánom ministrom financií, že takéto hodnotenie by bolo asi dobré."

Peter Hanák: „Expertov však treba zaplatiť odmenami na európskej úrovni, a to je drahé, konštatuje Eva Zažímalová. Slovenská akadémia vied má každoročne problém s rozpočtom. Ten by sa podľa Pavla Šajgalíka mohol vyriešiť aj tým, že sa nebude schvaľovať každý rok nový rozpočet, ale že by SAV mala rozpočet na viac rokov vopred."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač