Pozitívne odhady OECD

08. 06. 2015

Televízna stanica TA 3_logo(03. 06. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 1/22; Daniel Horňák, Gabriela Marchevská, Alfonz Šuran)

Gabriela Marchevská, moderátorka: „Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vo svojej najnovšej prognóze odhaduje pre Slovensko ďalšie zrýchľovanie hospodárskeho rastu. Pozitívnou správou je, že zlepšovať sa má aj situácia na trhu práce. To pomôže domácnostiam, ktoré by malo míňať stále viac a ťahať tým ekonomiku dopredu."

Daniel Horňák, reportér TA 3: „Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila v aktuálnej správe vyhliadku globálneho rastu na približne tri percentá. Aj keď ide o výrazné zníženie, odborníci hodnotia vývoj vo svete pozitívne."

Stanislav Pánis, analytik J&T Banky: „Ekonomiky by mal postupne zrýchľovať svoj rast vďaka uvoľnenej menovej politike prakticky po celom svete. vďaka nízkym cenám energií."

Daniel Horňák: „Tento vývoj pomôže aj Slovensku, na rozdiel od minulosti ale už nie sme v takej miere závislí len od exportu, pokles nezamestnanosti zlepšuje situáciu domácností, ktoré viac míňajú a tým ťahajú ekonomiku."

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne: „Očakávajú pre nás ekonomický rast na úrovni troch percent tento rok a mierne zrýchlenie na 3,4 percenta v roku 2016."

Daniel Horňák: „OECD v správe navrhuje aj niekoľko odporúčaní ako zlepšiť vývoj ekonomiky. Okrem iného navrhuje lepšiu finančnú disciplínu. OECD navrhuje, aby Slovensko zaviedlo viacročné výdavkové stropy, ktoré by ustrážili míňanie na rozumnej úrovni. Organizácia totiž neverí, že sa vláda podarí dodržať rozpočtové ciele. Naši odborníci so správou súhlasia, ale zároveň dodávajú, že sa netreba nechať uniesť pochvalami, OECD nemá kapacity na podrobné skúmanie našej ekonomiky a mnohé problémy opomenula. Napríklad fakt, že dlhodobo nezamestnaných pribúda, čo je vážne riziko do budúcnosti."

Vladimír Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Tieto štruktúrne aspekty našej nezamestnanosti oni podrobne neanalyzovali, nemali na to priestor."

Daniel Horňák: „OECD pre všetky štáty mimoriadne vyzdvihuje aj potrebu podpory investícií pre zvýšenie hospodárskeho rastu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač