Projekt Scientix

08. 06. 2015

logo ScientixProjekt Scientix  vznikol v priestore Európske únie s cieľom rozvíjať spoluprácu medzi komunitou učiteľov, výskumnými pracovníkmi, kľúčovými hráčmi a ďalšími odborníkmi v oblasti tzv. STEM predmetov (STEM science, technology, engineering and maths).

V priebehu prvej fázy riešenia projektu (2009 – 2012) bol vytvorený on-line portál združujúci európske projekty venujúce sa problematike STEM vzdelávania a uskutočnilo sa niekoľko workshopov pre učiteľov. Hlavným cieľom druhej fázy (2013 – 2015) je rozšíriť tieto aktivity na národnú úroveň. Prostredníctvom siete Národných kontaktných miest si projekt Scientix kladie za cieľ osloviť učiteľov v jednotlivých krajinách, prispievať k rozvoju národných stratégií a ďalších inovatívnych prístupov k vede a ku vzdelávaniu v matematike. Na Slovensku vznikol   Národný kontaktný bod na Žilinskej univerzite, ktorý je na to zameraný.

Komu je projekt Scientix  určený 

  • učiteľom
  • vedeckým pracovníkom/projektovým manažerom
  • politikom a štátnym úradníkom
  • miestnym autoritám
  • komukoľvek, kto sa zaujíma o zlepšenie výučby matematiky a prírodných predmetov, ako aj rodičom

Viac o informačných materiáloch   na Žilinskej univerzite

Publikácie vydané v rámci Európskej komisie

  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Download

    komunita k projektu Scientix

Viac na stránke Európskej komisie

 
Zdroje:

European Commission

Národný kontaktný bod na Žilinskej univerzite

Fotozdroj: Scientix portál

Spracovala: M. Izakovičová

 

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač