Rozhovor s predsedom SAV P. Šajgalíkom

01. 06. 2015

Rozhlasová stanica Expres_logo(28. 05. 2015; Rozhlasová stanica Expres; Braňo Závodský Naživo; 12.10; por. 1/1; Branislav Závodský)

Branislav Závodský, moderátor: „Vedci zo Slovenskej akadémie vied opäť vyšli do ulíc. Obávajú sa straty svojej vlastnej samosprávy. Slovenskú akadémiu vied čaká totiž v najbližších mesiacoch veľká transformácia. Do zákona, ktorý ju rieši, sa ale dostali aj návrhy zboru poradcov premiéra Fica. Práve tie podľa vedcov ohrozujú samosprávnosť našej najväčšej vedeckej inštitúcie. Podľa návrhu by totiž o jednotlivých ústavoch akadémie, ich existencii či zániku rozhodoval samotný minister školstva. No a o tom, čo vedcov najviac trápi a ako by celá transformácia našej najdôležitejšej vedeckej ustanovizne vôbec mala vyzerať, o tom sa dnes pobavíme tu v štúdiu s predsedom Slovenskej akadémie vied, pánom profesorom Pavlom Šajgalíkom. Pán profesor, dobrý deň, vitajte u nás."

Pavol Šajgalík, predseda SAV (hosť v štúdiu): „Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie."

Branislav Závodský: „My ďakujeme, že ste prišli. Sú to vážne témy. Je dôležité sa o nich rozprávať. Na úvod by som vás poprosil len veľmi stručne, keby ste nám vysvetlili tú podstatu veci, ktorá donútila vedcov za posledné, za krátke obdobie už druhýkrát vyjsť do ulíc."

Pavol Šajgalík: „Ono to vždy v spoločnosti býva tak, že dialóg sa lepšie vedie za stolom, ale pokiaľ sa dialóg zmení na monológ a jedna strana sa cíti ohrozená, tak hľadá riešenia, a jedno z tých riešení je ísť pokojne do ulíc a ukázať verejnosti, že by sme znova sa chceli vrátiť za stôl a znova sa rozprávať. Čiže to bola aj motivácia toho nášho stretnutia. A ja by som aj rád povedal, ako som aj na tom stretnutí povedal, to nie je demonštrácia proti niečomu, to je vyjadrenie názoru za niečo, a to, čo chceme, je zákon o verejných výskumných inštitúciách v podobe, ktorú sme navrhli spolu s ministerstvom školstva."

Branislav Závodský: „Ale tu sa dostávame k jednej mimoriadne zaujímavej veci celého tohto sporu. Ja som sa len pred malou chvíľočkou rozprával s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, poďme si ho vypočuť, že čo on vlastne na celú túto tému a na celý tento spor hovorí."

Juraj Draxler, (nominant Smeru SD), minister školstva: „Ja ako minister by som sa pod takýto návrh ani nikdy nepodpísal. Je pravda, že sa vynorili určité veci, ak to tak poviem, o tom, že aj takáto možnosť by mala byť zvážená, ešte raz opakujem, ja s tým nesúhlasím a myslím si, že nikde nedôjde k tomu, aby bol predložený zákon v takejto podobe. Pracujeme ďalej s návrhom zákona, ktorý sme pôvodne predložili s transformačným zákonom, ktorý má umožniť Slovenskej akadémii vied, aby bola trošku flexibilnejšia z hľadiska svojich vnútorných manažerských procesov. Tento zákon potrebujeme, ale v žiadnom prípade, ešte raz zdôrazňujem, náš návrh zákona nesmeruje k okliešťovaniu samosprávnosti Akadémie vied a v tomto zmysle tie protesty vcelku chápem."

Branislav Závodský: „Ja by som už len dodal, že minister Draxler mi ešte na konci toho telefonátu povedal, že, keď som sa pýtal na otázku, či sa vôbec stihne tá transformácia do konca roka tak, ako ste to vy žiadali, no tak musel povedal, že podľa jeho názoru pravdepodobne to už nestihne do 1.1.2016, ale verí tomu a predpokladá, že ukončenie transformácie bude možné v prvom štvrťroku budúceho roka. Tak to len fakticky.

Pán profesor, to čo má znamenať toto? Rozprávam sa s ministrom školstva, on hovorí, že jednoznačne má podobný názor, ako máte vy. Mám taký pocit, že tie signály prichádzajú aj z iných strán. Ako je to možné, že vôbec sa takáto formulácia do zákona, ktorý aj minister školstva pripravuje, dostane, a on s tým nesúhlasí, vy s tým nesúhlasíte."

Pavol Šajgalík: „Je to do istej miery asi neštandardný postup, alebo možno postup, ktorému ja nie celkom rozumiem, to je možno lepšie vyjadrenie, pretože naozaj keď zákon, ktorý bol pripravený pod bývalým vedením Slovenskej akadémie vied, v podstate v znení, ktorý potom prešiel pripomienkovým konaním, vyjadrovali sa k tomu všetky relevantné inštitúcie, ministerstvo financií, všetky zúčastnené strany, ktoré sa zúčastňujú štandardne medzirezortných pripomienkových konaní, a samozrejme tie rozhovory neboli jednoduché, boli zložité, ale vždy sme našli kompromisné riešenie. A takto pripravený zákon potom tiež po nejakých drobných peripetiách a po vznesení nejakých pripomienok nakoniec prešiel aj Legislatívnou radou vlády, čiže bol pripravený na prerokovanie vláde Slovenskej republiky."

Branislav Závodský: „To sa ešte nestalo, teda treba povedať."

Pavol Šajgalík: „A to sa ešte nestalo, a potom sa zasekol, a nejaký čas sme hľadali teda dôvody, prečo to tak bolo, a v podstate písomne sme k nim dostali vyjadrenia až v priebehu minulého týždňa na rokovaní na Úrade vlády. Predtým verbálne boli vznášané rôzne pripomienky. Teda veľmi ťažko sa na ne reagovalo. Jedna z nich napríklad bola, že je to skrytá privatizácia Slovenskej akadémie vied..."

Branislav Závodský: „No, tu by som vás zastavil, pán profesor, lebo na to sa chcem hneď opýtať. Ja rozumiem tomu, že ste vedec, a že vám ide v prvom rade o vec, ale ja som novinár a tie otázky musím dávať, pretože viaceré médiá priniesli informáciu, či za týmito zmenami nestojí bývalý šéf, musím povedať, samotnými akademikmi odvolaný pán Pastorek. Máte aj vy..., ktorý teda dnes je súčasťou zboru poradcov premiéra Roberta Fica, máte aj vy takéto informácie?"

Pavol Šajgalík: „V poslednom období dostávam túto otázku a snažím sa byť veľmi diplomatický..."

Branislav Závodský: „Budem to rešpektovať."

Pavol Šajgalík: „... ale to, čo môžem povedať, na stretnutí na Úrade vlády ten návrh, ktorý bol predložený v písomnej podobe, v papierovej podobe, tak ten návrh predkladal môj bývalý predchodca pán profesor Pastorek..."

Branislav Závodský: „Čím si to vysvetľujete? Ak vedci sa zhodnú na niečom, ak vaše rady a ja neviem, čo tam všetko máte v tej SAV-ke, keď rokujete, a potom aj na pôde vládnych inštitúcií, že potom takéto naspäť sa vám vráti?"

Pavol Šajgalík: „Ak to poviem, v istom zmysle je to aj pre mňa prekvapením, ako som povedal, to pôvodné znenie zákona bolo pripravené pod vedením terajšieho splnomocnenca vlády a zároveň poradcu pána premiéra."

Branislav Závodský: „Práve preto som sa na to pýtal."

Pavol Šajgalík: „Aj pre nás to bolo prekvapenie."

Branislav Závodský: „Rozumiem."

Pavol Šajgalík: „A ťažko za tým hľadať... proste musíme sa rozprávať aby sme zistili dôvody, prečo je to tak. Ja som počul aj pána Pastorka vyjadriť sa v televízii, že on má teda záujem na prudkom zlepšení toho zákona. Nie je mi celkom jasné, prečo teda k tomuto záveru došiel až po čase a nejako nepertraktoval v tom čase, keď ten zákon sme spolu pripravovali."

Branislav Závodský: „Rozumiem. Teraz tam, kde som vás prerušil, čo hovoríte na výčitky niektorých kritikov, ktorí tiež rozprávajú o tom, že tu nejde ani tak o transformáciu, ako o to, aby si Slovenská akadémia vied a jej vedenie mohli robiť čokoľvek s majetkom, ktorý určite nie je malý, ktorý má pod svojou správou Slovenská akadémia vied, a preto teda, že treba oddeliť rozhodovanie o tých ústavoch, o majetku a o týchto veciach, od samotného vedeckého rozhodovania."

Pavol Šajgalík: „Na to s plnou vážnosťou konštatujem, že rozhodne úmysel... a nemyslím si ani, že duch toho zákona je taký. Aby som oboznámil poslucháčov, ako ten zákon vznikal. My sme mali relatívne jednoduchú situáciu, pretože veľmi podobný, takmer identický zákon platí v Českej republike pre Českú akadémiu vied..."

Branislav Závodský: „O takzvaných verejno-výskumných inštitúciách."

Pavol Šajgalík: „Verejno-výskumných inštitúciách od roku 2005, čiže 10 rokov to funguje. Tú kapitolku o majetku, nechcem povedať, že sme opísali, ale veľmi sme sa nechali inšpirovať kapitolkou z Českej akadémie vied. Práve dneska ráno som sa vrátil z návštevy v Čechách na Českej akadémii vied, kde predstavovali víziu svoju novú pre ďalšie obdobie a veľmi intenzívne som sa rozprával s kolegami od pána predsedu Drahoša až... cez všetkých zúčastnených, a teda ich názor na výhradu, že by mohli oni nejakým spôsobom zneužiť majetok, ktorý prešiel do ich vlastníctva, tak krčili ramenami a považovali to za smiešne. Ja ešte k tejto veci chcem povedať aj toľko, že v našom zákone, aby sme sa vyhli takémuto možnému názoru, alebo teda možnému zneužitiu, tak vlastne majetok je rozdelený do niekoľkých skupín, a tá Jedna sa volá prioritný majetok, a to sú vlastne všetky nehnuteľnosti, a ten prioritný majetok jednoducho s ním nemôžete robiť nič, ten je zablokovaný raz navždy a môže s ním nakladať iba štát."

Branislav Závodský: „Čiže síce vystupujete formálne ako jeho majiteľ, ale nakladať s ním nesmiete."

Pavol Šajgalík: „V žiadnom prípade."

Branislav Závodský: „Tak to je celkom jasné potom."

Pavol Šajgalík: „Ale ja aj chcem jedným dychom povedať, pokiaľ je toto tá hlavná výhrada, a chceme ukázať, že chceme diskutovať, tak Slovenská akadémia vied... na to, že bude ten majetok vlastniť. Pokiaľ sa nájde riešenie, že ho bude vlastniť štát a my ho budeme naďalej spravovať, viem si predstaviť aj taký model, a rozhodne tu verejne prehlasujem, že my nemáme žiaden záujem kupčiť s majetkom."

Branislav Závodský: „To je absolútne jasné stanovisko. Preto by som vás, pán profesor, teraz poprosil, aby ste aj nám laikom, obyčajným ľuďom vysvetlili, prečo vôbec je potrebná transformácia Slovenskej akadémie vied, čo to prinesie vôbec Slovensku, a prečo aj z vašich úst zaznievali tie obavy, ak sa to nestihne do konca roka, môže to byť problém."

Pavol Šajgalík: „Znova začnem trošičku zoširoka. Ak mám ešte sekundu čas."

Branislav Závodský: „Nech sa páči."

Pavol Šajgalík: „Vrátil som sa z Českej republiky, kde predstavili svoju stratégiu a zároveň ukazovali, ako to funguje, čo za tých desať rokov, keď sú modely moderných verených inštitúcií, čo sa zmenilo a čo dosiahli. Tak tá prvá základná vec je, že tie inštitúcie sú oveľa flexibilnejšie a veľmi rýchlo vedia reagovať na požiadavky doby, či už vedecké, ale aj požiadavky spoločnosti. To je prvá vec. Druhá vec, v Českej republike šťastným riadením osudu sa stalo to, že oni majú plne dokonale koncipovaný rozpočet, oni dostávajú tretinu prostriedkov zo štátu, tretinu si získajú z grantov, ktoré poskytuje väčšinou Česká republiky, a tretinu majú zo súkromného sektora. A tretina..."

Branislav Závodský: „To je tá toľko rozprávaná spolupráca súkromného verejného sektora?"

Pavol Šajgalík: „A teda, ja iba tým chcem ukázať, že... ja netvrdím, že u nás sa to tak stane, šibnutím čarovného prútika, pretože tá štruktúra priemyslu, aj história je trošku iná, ale tu chcem iba ukázať to, že ten zákon rozväzuje ruky na tento typ spolupráce. Ďalšia vec je, že tie manažmenty ústavov vlastne nie sú viazané nejakými tabuľkovým platmi, majú síce tabuľky na platy, ale tie tabuľky im schvaľuje ich vlastná správna rada, čiže keď sa manažment rozhodne, že bude mať síce menej zamestnancov, ale budú lepšie platení, ale budú efektívnejší, budú dávať väčší výkon, môžu si to dovoliť a môžu to robiť."

Branislav Závodský: „Tak inak po tom sa volá vo viacerých sektoroch na Slovensku už roky zasa."

Pavol Šajgalík: „Čiže toto sú také, by som povedal, veľmi praktické výhody toho zákona o VVI, preto teda my veľmi sa usilujeme, aby sme sa do tejto polohy dostali, a musím povedať, že to nebolo celkom jednoduché, aj v debatách smerom dovnútra Slovenskej akadémie vied, lebo tam bolo mnoho hlasov, ktoré hovorili, že možno nám to nie je treba, možno... proste zbaví nás to slobody nášho bádania, ale my sme už tento prah prekonali, už teraz sme všetci za to, že to chceme, a teraz... naopak vonkajšie podmienky v tom bránia. Ešte sa chcem vrátiť aj k tomu majetku ešte raz jednou vetou, čo mi napadla práve teraz. Slovenské verejné vysoké školy vlastnia majetok, a ja nemám pocit, že by sa za tie roky, čo ho vlastnia, niečo také stalo, čo by ohrozilo proste chod toho majetku, alebo že by niekto zneužil túto situáciu."

Branislav Závodský: „Rozumiem tomu. Tá posledná aj vaša výhrada stihnúť to čo najskôr, keďže ten plán je pripravený a minimálne teda medzi vedcami dobre vydiskutovaný, ale aj tie slová ministra školstva, že asi nie."

Pavol Šajgalík: „No obávam sa, že asi pán minister má pravdu, a teda ja by som povedal, že držím palce, aby sme to stihli v prvom štvrťroku. Začiatok roka má množstvo praktických výhod, teda Jedna je od toho, že skončíte rok ekonomický v jednej právnej norme, začnete nový v druhej právnej forme, teraz budeme musieť teda pracovať paralelne, to je Jedna nevýhoda, ale to je prekonateľná nevýhoda, pretože to je technická.  Druhá, o ktorú sa obávame, je čerpanie štrukturálnych fondov, pretože v podstate druhé programovacie obdobie síce už u nás beží, ale jeho začiatok očakávame, naplno čerpanie, od budúceho roku. A máme obavu, že keď začneme čerpať štrukturálne fondy v jednej právnej forme, a medzitým právnu formu zmeníme, že to, čo sme vyčerpali dovtedy, sa stane neoprávneným výdavkom, lebo toto naozaj nemáme vyjasnené."

Branislav Závodský: „Rozumiem. Máme čas veľmi stručne na poslednú otázku. Ja neviem, či vôbec vám ju položiť, lebo ono asi ťažko sa toto takto nejak dá pomenovať, predsa len, nie je to že ísť do potravín si niečo kúpiť, ale povedzte, pocítia to aj ľudia na Slovensku, že Slovenská akadémia vied bude fungovať podľa nových pravidiel, užijú si vás vedcov viac, vaše pripomienky, vaše stanoviská, objavy, štúdie?"

Pavol Šajgalík: „Ja som absolútne presvedčený, že áno. My sme tiež prijali novú stratégiu, voláme ju SAV 2020, a táto stratégia naozaj reflektuje na požiadavky doby a na potreby slovenskej spoločnosti. A nutnou podmienkou... jednou z nutných podmienok na to, aby sme ju vedeli realizovať, je aj právna forma verejno-výskumných inštitúcií."

Branislav Závodský: „Počúva sa to dobre minimálne z toho pohľadu, že sa akadémia otvorí nám ľuďom a budeme nielen sledovať jej výskumy, jej obavy, ale aj diskutovať s jej ľuďmi o tom, aký majú názor vôbec na Slovensko a na jeho výboj. Dúfam, že, pán profesor, budeme môcť aj my spolu tu opäť urobiť takýto rozhovor, kde sa budete vyjadrovať už k vážnym veciam, vedeckým, spoločenským, a nebudeme riešiť stále len samotnú inštitúciu."

Pavol Šajgalík: „Áno. Ďakujem veľmi pekne za túto ponuku. Veľmi rád príde a veľmi rád budem..."

Branislav Závodský: „Radi vás pozveme. Profesor Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied. Príjemný deň."

Pavol Šajgalík: „Ďakujem pekne."

Branislav Závodský: „Dovidenia."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač