SAV môže stagnovať ďalších 5 rokov

02. 06. 2015

logo Televízie STV 1(30. 05 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 4/22; Kristína Hamárová/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovenská akadémia vied sa nestihne zmeniť na verejnú výskumnú inštitúciu načas. Vláda tento týždeň neprerokovala novelu zákona. Tá by zmenu umožnila začiatkom budúceho roka. Pre problémy s ďalším čerpaním eurofondov sa transformácia zrejme odloží o ďalších päť rokov. Vedci, ktorí by si už teraz vedeli na seba zrábať vlastnými projektmi, budú musieť čakať."

Kristína Hamárová, redaktorka: „Na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied sa venujú príprave špeciálnych lepidiel napríklad pre elektrotechnický priemysel. Ak by takéto produkty vedel ústav komerčne predávať, mohol by si ročne prilepšiť až o jednu pätinu svojho rozpočtu. Na to by sa však musel stať verejnou výskumnou inštitúciou."

Ivan Chodák, Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied: „Keby sme mali firmu, kde ústav by bol povedzme spolumajiteľom tej firmy ako spin‑off povedzme, tak by sme toto mohli robiť v podstatne vyšších objemoch, samozrejme aj s podstatne vyššími ziskami alebo respektíve prínosmi finančnými pre ústav, čo zatiaľ nemôžeme, pretože my nemôžeme robiť opakovanú výrobu na ústave."

Kristína Hamárová: „Firmy pritom majú podľa profesora Chodáka záujem s akadémiou spolupracovať."

Ivan Chodák: „Malé firmy jednoznačne majú veľký záujem o spoluprácu s akadémiou získavať od nich nejaké podnety, čo by mohli robiť, kde by sa na trhu mohli presadiť, pomôcť povedzme v meraniach rôznych vlastností."

Kristína Hamárová: „Rokovanie vlády o tejto novele zákona zastavili na poslednú chvíľu pripomienky zboru poradcov. Keďže termín prvého januára 2016 bol nastavený presne medzi dve obdobia čerpania eurofondov, jeho posun by mohol znamenať pri čerpaní ďalších peňazí komplikácie."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Čo nám hrozí, je, že ústavy Slovenskej akadémie vied začnú čerpať v druhom programovacom období ako štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie, a potom budú postavené iba pred dve možnosti – zmenia právnu formu, ale tie prostriedky, ktoré vyčerpali, budú neoprávnené, alebo teda dobrovoľne nebudú tie fondy čerpať."

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Je to niečo, čo sa snažíme overiť si v Bruseli. Samozrejme, že Akadémia vied môže prežiť aj v tom režime, v akom funguje dnes. Ak ale chceme, aby to bola inštitúcia, kde idú prostriedky naozaj tam, kde je kvalitný výskum, aby to bola inštitúcia, ktorá je schopná tam, kde je to účelné napríklad zakladať spoločné podniky."

Kristína Hamárová: „Ak Brusel nedá transformácii zelenú aj počas bežiaceho programovacieho obdobia, vedci budú musieť čakať, kým skončí, teda minimálne do roku 2021."

Ivan Chodák: „Z môjho osobného hľadiska to bude vlastne úplná katastrofa, pretože o päť rokov ja tu už na ústave určite nebudem. Každý rok sa bojuje o rozpočet a každý rok sú návrhy na zníženie rozpočtu. To sú neuveriteľné nervy a neuveriteľné zneistenie ľudí. A to potom samozrejme má dopad nepriamy aj na ochotu mladých ľudí prísť na akadémiu."

Kristína Hamárová: „Ak sa ministerstvu školstva podarí v Bruseli vybaviť výnimku, transformáciu akadémie by chceli stihnúť ešte v prvom štvrťroku 2016."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Kľúčovú reformu stopli

Tlač