SAV ocenila vedcov

30. 06. 2015

logo Televízie TA 3(29.  6. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 8/15; Lucia Lukošová, Natália Fónod Babincová, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Špičky z oblasti genetiky, biológie či histórie sa stretli v Smolenickom zámku, aby si od vedenia Slovenskej akadémie vied prevzali ceny tejto inštitúcie. Aj takýmto  podujatím chceli vyzdvihnúť prácu slovenských vedcov."

Lucia Lukošová, reportérka TA 3: „Pri príležitosti 62. ročníka(?) založenia Slovenskej akadémie vied komisia vybrala viac ako tridsať vedeckých pracovníkov, ktorých ocenila. Išlo o odbory v rámci prírodných aj spoločenských vied. Jednou z ocenených bola aj Alexandra Záhradníková, ktorá so svojimi kolegami už desať rokov skúma vápnikovú signalizáciu v srdcových svalových bunkách."

Alexandra Záhradníková, ocenená: „My vlastne skúmame, ako sa naviaže tento vápnik na našu molekulu, receptor, ten sa otvorí a spôsobí to, že z tých zásobníkov, kde je toho vápnika veľa, prejde do cytozónu."

Lucia Lukošová: „Zastúpenie tiež mali mladí vedci, Andrej Čerňanský dlhodobo pôsobí v Nemecku. Aj keď v cudzine má lepšie podmienky na prácu, na Slovensko nezanevrel. Vo svojich výskumoch si posvietil na plazy a ich evolúciu."

Andrej Čerňanský, ocenený: „Ako proste boli migračné cesty a tým pádom zisťujeme aj také veci, že kedy sa vlastne kontinenty mohli zraziť."

Lucia Lukošová: „Kriminalita zase zaujala túto mladú vedkyňu zo Senca. Zamerala sa na to, aké zločiny páchali ľudia v rannom novoveku v Pezinku a aké tresty si za to vyslúžili."

Diana Duchoňová, ocenená: „Zločiny ako smilstvo, sa v súčasnosti vlastne netrestajú, v minulosti za to klasicky pripadlo vlastne zabitie alebo vykúpenie."

Lucia Lukošová: „Pätica bádateľov si prevzala ceny aj za popularizáciu vedy, je to jeden zo spôsobov, ako motivovať mladých ľudí k štúdiu odborných predmetov."

Peter Pellegrini, predseda Národnej rady: „Z malého nápadu na Slovensku môže sa stať vynález, ktorý, alebo niečo, čo sa vymyslí, čo môže mať až úplne svetový úspech."

Lucia Lukošová: „Cena Slovenskej akadémie vied je zároveň najvyšším ocenením pre vedcov za ich tvorivú a vedecko‑výskumnú činnosť."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Ceny SAV 2015 Smolenice

Tlač