SAVinci – v júni s Marínou Cihovou

02. 06. 2015

SAVinci jún 2015V roku 1975 mohla len polovica ľudí, ktorým bola diagnostikovaná rakovina dúfať, že sa dožijú ďalších piatich rokov. Dnes má túto nádej 70 percent  ľudí a pri deťoch je ten rozdiel ešte výraznejší. Aj napriek nemalému pokroku vo výskume rakoviny pre jednu tretinu ľudí dnes ešte stále neexistuje adekvátna efektívna liečba.

Čo všetko o nádorových bunkách už vieme a ako to môžeme využiť, aby sme sa posunuli ďalej smerom k efektívnejšej liečbe, o tom bude na júnovej bratislavskej vedeckej kaviarni SAVinci hovoriť Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied.

Zaoberáme sa výskumom dospelých kmeňových buniek (mezenchymálnych stromálnych buniek), ktoré príroda vybavila unikátnou schopnosťou rozpoznať v organizme poškodené miesto, ale aj nádor, ku ktorému sa vedia aktívne dopraviť,“ hovorí táto mladá vedkyňa. „Skúmame, ako by sa tieto bunky dali využiť v cielenej protinádorovej liečbe, v ktorých by zohrávali úlohu prepravcu,“ dodáva. S tým, že by „toxickú liečbu“ mohli dopraviť priamo na miesto nádoru, čím by zvýšili jej účinok a zároveň obišli a nezasiahli zdravé tkanivá.

Hovoriť však bude aj o úspechoch a neúspechoch onkologického výskumu a ceste, ktorá vedcov ešte čaká.

Júnová vedecká kaviareň SAVinci bude v utorok 2. júna o 17.30 hod. v bratislavskom KC Dunaj na Nedbalovej 3.

Pôjde o druhú tohtoročnú vedeckú kaviareň SAVinci. V tej prvej predstavil v máji prácu svojho výskumného tímu Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV. Slovenská akadémia vied týmto spôsobom predstavuje verejnosti svojich vedcov, ich prácu a pracoviská. V minulom roku pripravila pre bratislavských návštevníkov týchto vedeckých kaviarní deväť takýchto stretnutí.

Vedeckú kaviareň SAVinci bude moderovať Nora Gubková, vstup je voľný.

Zdroj:

SAV

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač