Séria prednášok významných vedcov

01. 06. 2015

Rádio Košice_logo(28. 05. 2015; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 14:00; por. 3/4; Silvia Karasová)

Silvia Karasová, moderátorka: „Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika zorganizovali na dnes sériu prednášok významných vedcov. O najväčšom laboratóriu časticovej fyziky švajčiarskom CERN-e. Akcia bola určená pre žiakov stredných škôl, ktorí majú záujem o prírodné vedy, ako fyzika, technika alebo informatika. Dnes prednášali aj vedci, ktorí v CERN-e pôsobia. Hovorí koordinátorka podujatia docentka Zuzana Ježková."

Zuzana Ježková, koordinátorka podujatia: „Cieľom je vlastne ukázať, čo sa v tom CERN-e deje, ale ukázať aj to, že kde všade sa tí naši slovenskí vedci dokázali dostať a presadiť a aké významné pozície tam zaujímajú. Máme tu štyroch hostí priamo z CERN u, ktorí naozaj majú významné postavenie, ktorí majú prednášky pre tých našich žiakov."

Silvia Karasová: „Prednášali aj ďalší výskumníci z Ústavu experimentálnej fyziky UPJŠ a SAV, ktorí s CERN-om spolupracujú."

Zuzana Ježková: „Záujem bol enormný. Mnohé školy sme museli aj odmietnuť a máme tu toho času cez dvestosedemdesiat študentov so svojimi učiteľmi. Sú tu študenti z Košíc, ale sú tu študenti aj z Prešova, Michaloviec, z Kežmarku, z Popradu, zo Sobraniec. Takže sme oslovili ten Košický a Prešovský kraj."

Silvia Karasová: „Jedným z prednášajúcich bol aj Karel Šafařík, ktorý priamo pracuje v CERN-e. Záujem študentov ho prekvapil."

Karel Šafařík, pracuje v CERN-e: „Vznikol taký nápad, že čo keby sme prišli predstaviť CERN ako Európsku organizáciu pre jadrový výskum stredoškolákom nielen z Košíc, ale aj okolia. No som prekvapený, lebo my sme to najprv plánovali robiť v nejakej prednáškovej hale, ale potom sa zistilo, že by sa tam nezmestili, tak sme museli nájsť väčšiu miestnosť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač