Slovenskí lekári ocenili Dopplerov prínos

26. 06. 2015

Medicína si tento rok pripomína 40. výročie používania ultrazvuku. Vynálezcu Christiana Dopplera, ktorý ako prvý popísal princíp jeho fungovania, si uctili lekári na konferencii v Banskej Štiavnici, kde nejaký čas pôsobil. 

Televízna stanica JOJ_logo(24. 06. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 20/24; Katarína Juríčková, Aneta Sedlmair Parišková, Ján Mečiar)

Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka: „Medicína si tento rok pripomína štyridsiate výročie používania významného vynálezu, bez ktorého si dnes lekári nevedia predstaviť liečbu svojich pacientov. Ultrazvuk totiž posunul medicínu dopredu míľovými krokmi."

Ján Mečiar, moderátor: „Vynálezcu Christiana Dopplera, ktorý ako prvý popísal princíp jeho fungovania, si uctili lekári na konferencii v Banskej Štiavnici, kde nejaký čas pôsobil."

Aneta Sedlmair Parišková: „Nie však ako lekár. Medicínu totiž nikdy neštudoval."

Katarína Juríčková, redaktorka: „Zrejme len málokto vie, že tento významný vedec strávil v Banskej Štiavnici v polovici devätnásteho storočia dva roky. Bol aj čestným občanom mesta."

Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice: „Profesor Doppler pôsobil na baníckej a lesníckej akadémii ako vedúci katedry matematiky, fyziky."

Katarína Juríčková: „Dopplerov prínos ocenili aj slovenskí lekári. V Banskej Štiavnici mu odhalili pamätnú tabuľu. Svoj revolučný vynález popísal najprv v optike. Takzvaný Dopplerovský efekt neskôr využili v ultrazvukových prístrojoch. Bez nich sa lekári nezaobídu v takmer žiadnom medicínskom obore."

Jozef Beňačka, prednosta kliniky, Nemocnica Trnava: „Ultrazvuková diagnostika používa ultrazvuk ako zvuk a celý princíp je postavený na tom, že krvinky, ktoré prúdia v tele, odrážajú ultrazvuk raz vyššou frekvenciou a raz nižšou a na základe toho prístroj detekuje smer toku a rýchlosť toku."

Katarína Juríčková: „Trvalo desaťročia kým sa podarilo tento princíp dostať do moderných počítačov a prístrojov. Dnes je ultrazvukové vyšetrenie takmer samozrejmosťou. Jeho najväčšou výhodou je neinvazívnosť, rýchle vyšetrenie ciev, mozgu, srdca, používa sa aj pri operácii kŕčových žíl."

Vladimír Šefánek, cievny chirurg, NÚSCCH Bratislava: „Posunul vývoj medicíny, aj v cievnej chirurgii takým revolučným spôsobom, že dnes si nevieme predstaviť, že by sme bez tohto vyšetrovali pacientov. Nenahraditeľná, jednoznačne nenahraditeľná a ďakujeme pánu Dopplerovi."

Nadežda Babiaková: „Bol to vedec a profesor jedinečného charakteru."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
medicínske inžinierstvo, vynálezy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač