Slovensko potrebuje štrukturálne zmeny

16. 06. 2015

Rozhlasová stanica Slovensko_logo (10. 06. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/3; Gabriela Kajtárová)

Gabriela Kajtárová, moderátorka: „Kvalitnejšie služby štátu pre občanov, lepšie fungujúci trh práce, rýchlejšie čerpanie eurofondov a lepšie podnikateľské prostredie. Guvernér Národnej banky Jozef Makúch vyzýva, aby vlády nepremrhali roky ekonomického rastu a využili ich aj na takéto reformy. Upozorňuje, že naše hospodárstvo nemá dobrú štruktúru, je príliš závislé od výkonu niekoľkých veľkých firiem a trápia nás hlboké regionálne rozdiely."

Jozef Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska: „Máme regióny hlavne okolo Rimavskej Soboty, Poltára, Rožňavy a podobne, kde nezamestnanosť je vysoko nad dvadsať percent a kde sú naozaj veľmi vážne sociálne problémy, ktoré nie sú riešiteľné už len procyklickými opatreniami, ale je potrebné prijať štrukturálne zmeny, štrukturálne reformy. Je to moje osobné želanie, by bolo veľmi dobré, keby znova sme videli nejaký dlhodobejší projekt, dlhodobejší program, pretože štrukturálne reformy naozaj sú beh na dlhé trate, nie ja jedno volebné obdobie a osobne by som uvítal, keby vo volebných programoch pred budúcimi voľbami mali štrukturálne reformy prím, aby sa pretavili potom bez ohľadu na to, ako voľby dopadnú, aj do vládnych programov alebo vládneho programu."

Gabriela Kajtárová: „Všetky ekonomiky fungujú v akýchsi cykloch. Prirodzene sa striedajú dobré a horšie časy a tak je tomu aj na Slovensku. Dokedy teda budú u nás trvať dobré časy? Vieme to odhadnúť a pripraviť sa na to? Pýtali sme sa Vladimíra Baláža z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: „Myslím si, že tento aj budúci rok sa ešte môžeme tešiť z veľmi slušného ekonomického rastu, ale čo už bude napríklad v roku 2017 alebo 2018, to už naozaj nedokáže nikto povedať."

Gabriela Kajtárová: „Jedným z takých ideálov je, že trvalo udržateľný rast sa tomu hovorí. Nie je to len ilúzia, môže niečo trvalo rásť?"

Vladimír Baláž: „Môže, ale musíte na to urobiť naozaj dôkladné štrukturálne reformy a musíte na to nastaviť aj celé národné hospodárstvo. Udržateľný rast samozrejme neznamená, že sa vyhnete ekonomickému cyklu. Vždy budeme raz dole, raz hore. Ide skôr o to, aby nás tie výkyvy potom úplne nepoložili."

Gabriela Kajtárová: „Médiá v poslednej dobe informovali, že na Slovensko by mohla prísť ďalšia veľká automobilka. Vnímate to aj vy tak, že slovenská ekonomika je príliš závislá od niektorých sektorov a je potrebné to zmeniť?"

Vladimír Baláž: „Slovenská ekonomika je veľmi malá a aj tá malá ekonomika sa musí nutne špecializovať. Nemôže malá ekonomika vyrábať úplne všetko, musí vyrábať nejaký obmedzený sortiment produktov a v našom prípade sú to automobily, ale takisto spotrebná elektronika, informačné, komunikačné technológie. Myslím si, že nie je ani tak dôležité aký široký ten sortiment je, pretože on nutne nemôže byť široký, ako skôr sú hlboko ukotvené v našej ekonomike tieto činnosti. Pokiaľ budeme napríklad automobily len montovať, tak naozaj tá výroba môže od nás veľmi rýchlo odísť, napríklad do Rumunska alebo do iných lacných krajín. Pokiaľ však budeme robiť na Slovensku povedzme aj sofistikované činnosti, ako je výskum, vývoj, marketing alebo vývoj softvéru pre automobily, tak potom tieto sofistikované činnosti u nás zostanú a nebude nám vadiť, keď napríklad montáž odíde do iných krajín."

Gabriela Kajtárová: „Vy ste spomínali hlboké štrukturálne reformy. U nás sú tie reformy už pojem, ktorý sa veľmi často opakuje, ale niekedy zabúdame, čo si pod tým presne máme predstaviť. Viete vymenovať možno najhlbšie, najväčšie reformy, ktoré sa na Slovensku udiali za posledné desaťročie, povedzme?"

Vladimír Baláž: „Tých reforiem sme si užili veľa. Súviselo to s tým, že sme prešli z centrálneho plánovania na trhovú ekonomiku a tie úplne najzásadnejšie reformy prebehli ešte v deväťdesiatych rokoch. V súčasnosti už robíme skôr také reformy, ktoré vlastne robia všetky krajiny v Európe. Tie reformy sa týkajú napríklad stability verejných financií, museli sme zreformovať dôchodkový systém, kde táto vláda napríklad nadviazala na reformy vlády pani Radičovej, posunula napríklad odchod do dôchodku, zvýšila výber odvodov. Bolo to samozrejme vnímané negatívne tými skupinami, ktorých sa to dotklo, napríklad živnostníkmi. Nemôžeme však poprieť, že tieto reformy významne prispeli k udržateľnosti verejných financií. Takisto treba oceniť reformu, ktorú vláda spravila v oblasti výberu daní. Tam naozaj sa podarilo zvýšiť výber daní vďaka tomu, že sa bojuje proti daňovým únikom. Na druhej strane myslím, že sa málo urobilo v oblasti reformy podnikateľského prostredia, tam sa Slovensko neustále prepadáva vo všetkých rebríčkoch a takisto sa napríklad veľmi málo urobilo v reforme vedy a výskumu a inovácií, ktoré nás v budúcnosti budú musieť živiť."

Gabriela Kajtárová: „Keď sa hovorí o reformách, tak sa najčastejšie spomínajú sektory ako zdravotníctvo, školstvo a taktiež sa poukazuje na problém starnutia populácie. Sú toto sektory alebo reformy, ktoré budú vyžadovať peniaze, alebo skôr nápady?"

Vladimír Baláž: „Jedno aj druhé, pani redaktorka. Čo sa týka starnutia populácie, tak tam tá primárna reforma dôchodkov už je sčasti urobená, ale treba v nej pokračovať a napríklad bude nutné budovať aj silnejšie súkromné piliere dôchodkového poistenia a nie proti nim bojovať, ako sme toho niekedy svedkom. V zdravotníctve a v školstve sa toho urobilo veľmi málo a tam je skôr taká tendencia tie reformy odkladať."

Gabriela Kajtárová: „Čím si to vysvetľujete, že práve v zdravotníctve a v školstve, lebo to sú sektory, ktoré sa prakticky dotýkajú každého z nás, ale sú najviac zanedbávané."

Vladimír Baláž: „Tie reformy sú veľmi nepopulárne, viete nejakého školáka má skoro každý, takisto k lekárovi chodí každý človek a nevyhnutne tie reformy povedú k tomu, že budeme musieť za niektoré služby platiť a pritom sme ich doteraz mali zadarmo. Viete, máloktorá vláda si to trúfne urobiť a navyše ešte v roku pred voľbami."

Gabriela Kajtárová: „Takže to chce skôr nejakú politickú odvahu? Koľko máme času?"

Vladimír Baláž: „Viete, reformy môžeme robiť aj teraz a potom vyjdú lacnejšie a môžete ich odkladať aj tri, štyri, päť, aj desať rokov, ale potom budete musieť urobiť veľmi drastickú reformu, ktorú to obyvateľstvo veľmi pocíti. Čiže je to naozaj skôr taká otázka politického rozhodnutia."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač