Stredoškolákom predstavili najväčšie laboratórium časticovej fyziky na svete

01. 06. 2015

Rozhlasová stanica Regina_logo(28. 05. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 16/16; Lenka Bodová, Stano Lažo)

Stano Lažo, moderátor RTVS: „Vyše 200  košických a prešovských stredoškolákov malo jedinečnú možnosť stretnúť sa so slovenskými vedcami pracujúcimi v jednom z najväčších centier pre vedecký výskum CERN. Študenti sa tak mohli dozvedieť viac o výskume vesmíru a tiež o možnosti uplatnenia sa v spomínanom centre vo Švajčiarsku."

Lenka Bodová, redaktorka RTVS: „Jedenásť slovenských vedcov, ktorí pracujú v svetoznámom švajčiarskom CERN-e prišlo do Košíc, aby mladým ľuďom dokázali, že študovať vedu a techniku je nielen zaujímavé, ale aj perspektívne. Jedným z nich je aj Peter Lichard, ktorý v CERN-e pôsobí 15 rokov. Zaoberá sa výrobou a vývojom detektorov."

Peter Lichard, slovenský vedec pracujúci v CERN-e: „Dôvod prečo by inžinieri mali pracovať v CERN-e je to, že jednak ste pri tom zdroji akože tých nových poznatkov, navyše je to veľká sranda. Fantáziu musíte mať, vymýšľať nové prístroje."

Lenka Bodová: „Študentov prednášky zaujali a mnohých aj motivovali."

(začiatok ankety)

Študenti

Opýtaná 1: „Ešte nie som tak pevne rozhodnutá, no ale aspoň mne sa tak ukázali také nové možnosti."

Opýtaná 2: „Je to zatiaľ veľmi zaujímavé, veľmi sa mi to páčilo, veľmi ma bavia vlastne tieto prírodovedné predmety."

Opýtaný: „To je zaujímavé a by som aj chcel niečo tak do budúcnosti sa vlastne učiť."

(koniec ankety)

Lenka Bodová: „Konferenciu zorganizovala Prírodovedecká fakulta na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá by ocenila väčší záujem zo strany študentov. Dekan fakulty Gabriel Semanišin."

Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach: „Momentálne je to tak, že máme približne stabilizovaný počet uchádzačov, ale máme kapacity a možnosti na to a radi privítame oveľa viac."

Lenka Bodová: „CERN je jedným z najväčších svetových centier pre vedecký výskum. Laboratórium, ktoré má vyše 60 rokov, je zamerané na skúmanie vesmíru. Združuje 21 krajín z rôznych kútov sveta. Slovensko je jeho členom od roku 1993. Lenka Bodová, RTVS."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač