Súťaž o najlepší vedecký obrázkový vtip 2015

17. 06. 2015

Vedecký vtip 2015_leták

SCHOLA LUDUS vyhlasuje 10. ročník súťaže pod názvom VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2015 na tému: EXPERIMENT. 

Súťaž je zameraná na vedecké experimenty a experimentovanie vo vede, vzdelávaní a v živote.

V tomto roku bude po prvýkrát súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Cieľom súťaže je pozvať čo najväčší počet detí, mládeže, učiteľov, rodičov, laikov, vedcov, technikov, umelcov ku tvorbe obrázkového vedeckého vtipu.

Predmetom súťaže sú originálne obrázkové vedecké vtipy alebo komiksy, realizované ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formáte A4 s minimom slov.

Vtipy zaradené do súťaže musia byť v súlade s témou 10. ročníka súťaže a propozíciami súťaže a musia sa týkať pochopenia prírodných – fyzikálnych, chemických, biologických procesov, zákonov a zákonitostí a/alebo vývoja technologických a technických aplikácií a/alebo vedeckého objavovania – poznávacích prístupov, metód a foriem uplatňovaných vo vede, vzdelávaní a v živote. Ak sa autor pri tvorbe obrázkového vtipu inšpiroval dielom iného autora, alebo využil časť diela iného autora, musí v komentári uviesť pôvodný zdroj/autora a vlastnú pridanú hodnotu.

Kategórie:

a) žiaci základných škôl

b) študenti stredných škôl

c) dospelí a zmiešané tímy (rodičia a deti, učitelia a žiaci)

Uzávierka prihlášok: 9. 10. 2015 o 16.00 hod.

Propozície súťaže (pdf)

Prihláška, plagát a doplňujúce dokumenty: www.scholaludus.sk

Uverejnila: MB   

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, súťaže

Tlač