Veda v CENTRE: Bezpečné a kvalitné potraviny

17. 06. 2015

doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Vo štvrtok 25. júna 2015 o 17.00 hod. bude hosťom Vedy v CENTRE slovenský vedec,  molekulárny biológ a uznávaný odborník na biologickú bezpečnosť, kvalitu a bezpečnosť potravín doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra /NPPC/ v Bratislave.

Veda v CENTRE 25-06-2015

V prednáške s názvom Bezpečné a kvalitné potraviny doc. Siekel predstaví špičkový výskum v procese hodnotenia bezpečnosti a kvality potravín. Presvedčíme sa, že kvalita potravín sa zabezpečuje predovšetkým vo výskumných laboratóriách. Zároveň predstaví moderné molekulárno-biologické metódy, ktoré umožňujú oveľa efektívnejšie identifikovať a zhodnotiť pôvod a rozsah kontaminácie potravín rôznymi patogénnymi baktériami. Bude hovoriť aj o novej vylepšenej receptúre prípravy pečiva z výskumníckej kuchyne.

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Kontakt pre médiá – CVTI SR:

Mgr. Monika Vozárová, 02/69253 161, monika.vozarova@cvtisr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu:

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor propagácie vedy a techniky

PhDr. Zuzana Hajdu, 02/69253 134, zuzana.hajdu@cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač