Výskum skla v Trenčíne

08. 06. 2015

logo Televízie JOJ(07. 6. 2015; Televízna stanica TA 3; Správy; 15.50; por. 1/1; Gabriela Stoklasová/Katrin Lengyelová)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Trenčín sa môže v nasledujúcich rokoch stať európskym centrom sklárskeho výskumu. Miestna univerzita plánuje vybudovať centrum, v ktorého laboratóriách chcú slovenskí aj zahraniční vedci vyvinúť sklá pre rôzne využitie v praxim – od skla ako stavebného materiálu až po samoumývateľné okná."

Gabriela Stoklasová, redaktorka: Sklo znamená pre väčšinu z nás poháre alebo okno, pre vedcov však znamená omnoho viac. Vedci vnímajú sklo ako výzvu. Jeho ideálne vlastnosti využívajú už dnes a pracujú na jeho ďalšom využití."

Anna Švančarková, doktorandka Univerzity A. Dubčeka Trenčín: „Sklo má nekorózny vplyv bežných nápojov na dentálnu keramiku, ako ovplyvňujú či už je mechanické vlastnosti alebo optické."

Jozef Habánik, rektor Univerzity A. Dubčeka Trenčín: „Nepôjde len o segment sklárskeho priemyslu, ale využitie bude omnoho širšie, či už v strojárskom priemysle, automobilovom priemysle alebo v zdravotníctve."

Gabriela Stoklasová: „Výskumníci už pritom majú predstavu o tom, čo chcú s použitím skla dosiahnuť."

Dušan Galusek, koordinátor projektu Funglass: „Zvyšovanie pevnosti skla ako konštrukčného materiálu, skla pre optickú komunikáciu alebo skla pre úsporné osvetľovacie zdroje, akými sú napríklad LET diódy s vysokou svietivosťou. To je vlastne osvetľovacie teleso budúcnosti."

Gabriela Stoklasová: „Jednu dobrú správu majú vedci aj pre ženy v domácnosti, umývanie okien už onedlho môže byť minulosťou. V súčasnosti sa už totiž pracuje na vývoji samočistiaceho skla. V Trenčíne sa preto tiež pokúsia vytvoriť takéto ideálne okno."

Dušan Galusek: „Sú to špeciálne sklá, ktoré zabezpečujú, že pôsobením svetelného žiarenia dochádza k rozkladu organických nečistôt. A to zabezpečí, že to sklo sa potom naozaj čistí samo."

Jozef Habánik: „Dnes máme zamestnaných 15 vysokokvalifikovaných výskumných pracovníkov, 16 doktorandov v tomto tíme. Cieľom je rozšíriť tento tím o 20 až 25 vysokokvalifikovaných špičkových vedeckovýskumných pracovníkov."

Gabriela Stoklasová: „V centre sklárskeho výskumu by mali dostať šancu okrem slovenských vedcov aj ich zahraniční kolegovia. Na projekte už dnes spolupracujú s talianskou univerzitou v Padove či španielskym výskumným ústavom v Madride."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
materiálové inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač