Záver štúdie: Známy pesticíd spôsobuje rakovinu

22. 06. 2015

Televízna stanica JOJ_logo(18. 06. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; por. 16/22; Dárius Haraksin, Dana Strculová)

Dárius Haraksin, moderátor: „Najpoužívanejší druh pesticídu v pôdohospodárstve na celom svete spôsobuje rakovinu. Taký je záver štúdie medzinárodného centra pre výskum rakoviny, ktorú zverejnili pred niekoľkými týždňami."

Dana Strculová, moderátorka: „Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nám popoludní potvrdila, že produkty s obsahom tohto pesticídu sa používajú aj na Slovensku."

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK: „Áno, môžeme potvrdiť, že aj na Slovensku sa používa."

Dana Strculová: „A záver centra, ktoré, látka s názvom glyfosát údajne spôsob uje poškodenie ľudských chromozómov, ktoré vedie ku vzniku rakoviny lymfatických uzlín. Vo svete sa používa už od roku 1970 a patrí medzi najpoužívanejšie pesticídy."

Jana Holéciová: „Poľnohospodári používajú tento prípravok na ničenie buriny, používajú ho napríklad pri pestovaní obilnín, používajú ho pri pestovaní zemiakov alebo kukurice."

Dana Strculová: „Záver centra, ktoré patrí pod Svetovú zdravotnícku organizáciu, poriadne vystrašil ľudí aj pestovateľov."

Dárius Haraksin: „"Francúzsko dokonca s okamžitou platnosťou zakázalo používanie akýchkoľvek prípravkov, ktoré obsahujú túto nebezpečnú látku."

Dana Strculová: „Slovensko sa ale na takýto krok zatiaľ nechystá."

Jana Holéciová: „Z nášho pohľadu neexistuje taká rozsiahla vedecká štúdia alebo odborná štúdia, ktorá by naozaj stopercentne potvrdila, že tento prípravok je naozaj rakovinotvorný, takže počkáme si na oficiálne závery, aj na to, ako v budúcnosti vedecké odborné kapacity pristúpia k celému tomuto problému."

Dárius Haraksin: „Môžeme tomu rozumieť tak, že toto nie je relevantná štúdia?"

Dana Strculová: „Práveže by sme tomu tak rozumieť nemali, pretože vedci z medzinárodného centra si samozrejme za svojím názorom a záverom toho výskumu stoja, ale je tiež pravda, že výrobca toho pesticídu ich výskum okamžite spochybnil. Ostatné štáty preto zatiaľ nechcú robiť paniku a čakajú na výsledky ďalších testov."

Lenka Skalická, hovorkyňa ÚVZ SR: „Ide o povolenú látku, ktorá bola schválená v Európskej únii, naďalej patrí do zoznamu povolených látok pre prípravky na ochranu rastlín."

Dana Strculová: „Ale nie je úplne vylúčené, že čoskoro môže byť táto látka zakázaná aj u nás na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva nám potvrdil, že Európska únia sa štúdiou začala zaoberať a pravdepodobne jej používanie v blízkej budúcnosti zakáže."

Lenka Skalická: „Po ukončení tohto procesu prehodnocovania budú prijaté návrhy a závery, čo sa týka na národnej, ale zároveň aj na európskej úrovni."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač