Zažite dych berúcu vedeckú show v Trenčíne! (Vedecká show sa odkladá)

08. 06. 2015

plagát k vystúpeniu v TrenčíneVedecká show Michaela Londesborougha je fantastickým predstavením plným vedeckých experimentov. Tentokrát ju môžete zažiť v Trenčíne. Pripravené budú opäť dve témy – „Tajomstvo energie“ a „Špióni, raketové palivá a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!“. Tento jedinečný zážitok organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR.

Podujatie sa uskutoční 17. júna 2015 o 9.00 hod. a 13.00 hod. na adrese Študentská 1, v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné podujatia.

Prednáška „Tajomstvo energie“ je určená najmä stredoškolskej mládeži, Michael Londensborough objasní, čo je energia, aký je jej pôvod, ako sa uvoľňuje a ako ju môžeme skrotiť pre vlastné potreby. Odpovie tiež na otázku, či výroba energie musí škodiť životnému prostrediu. 
Téma  „Špióni, raketové palivá a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!“ je určená hlavne vysokoškolskej mládeži a odbornej verejnosti. Michael Londensborough vysvetlí, prečo sú borany – teda zlúčeniny bóru a vodíka – úžasné chemikálie. Návštevníkov prevedie prvým storočím ich výskumu plného špionáže, tajomného raketového paliva, polovodičov, mikroelektroniky a dokonca i nádeje pre chorých na HIV/AIDS.

Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph. D. je britský vedec, ktorý v súčasnosti pracuje v Ústave anorganickej chémie na Akadémii vied ČR. Vo svojom výskume dosiahol v roku 2014 veľký úspech; podarilo sa mu v spolupráci so španielskymi vedcami objaviť unikátny laser na báze boranov. Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí a budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami vo Veľkej Británii a Českej republike.

Tlačová správa

 Uverejnila. MI

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Britský vedec láka žiakov na vedu
Vedecká show Michaela Londesborougha mala v Bratislave opäť úspech!

Tlač