600. výročie upálenia majstra Jána Husa

09. 07. 2015

 V týchto dňoch si pripomíname šesťsto rokov od upálenia majstra Jána Husa. Pražský kazateľ a rektor Karlovej univerzity zomrel šiesteho júla 1415 v Kostnici. Jeho učenie ovplyvnilo aj dianie na našom území, kde nasledovníci tohto mysliteľa zanechali vyspelú kultúrnu a ideovú tradíciu. Rozhovor na túto tému s Petrom Machom z  Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

logo Rozhlasová stanica REGINA(6. 7. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 16/16; Vlasta Cigánková,Peter Béreš)

 

 Peter Béreš, moderátor: „Kritizoval mravný úpadok katolíckej cirkvi a pre svoje názory skončil na hranici. Dnes si pripomíname šesťsto rokov od upálenia majstra Jána Husa. Pražský kazateľ a rektor Karlovej univerzity zomrel šiesteho júla 1415 v Kostnici. Jeho učenie ovplyvnilo aj dianie na našom území, kde nasledovníci tohto mysliteľa zanechali vyspelú kultúrnu a ideovú tradíciu."

Vlasta Cigánková, redaktorka: „Husitská tradícia je dodnes živou súčasťou identity obyvateľov viacerých regiónov Slovenska. Tak je to v Podbradliansko‑podjavorinskom kraji, ale aj v Novohrade, Gemeri, Malohonte a ďalších. Peter Macho z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Peter Macho, Historický ústav Slovenskej akadémie vied: „Podľa tejto tradície sa vytvorilo presvedčenie, že husiti, ktorí sa usadili v Hornom Uhorsku, vďaka nim tí evanjelici získali určité pozície v tej slovenskej spoločnosti, národné povedomie, odpor alebo výbojnosť voči maďarizácii."

Vlasta Cigánková: „Podľa riaditeľky Masarykovho múzea v Hodoníne Ireny Chovančíkovej, oslovili aj prvého československého prezidenta."

Irena Chovančíková, riaditeľka Masarykovho múzea v Hodoníne (preklad z češtiny): „Odkaz hľadal okrem českej reformácie v úsilí o mravnosť, vzdelanosť a ideál humanity. Masaryk v tom videl obrovskú motiváciu, pretože on tým dodával príklad v boji o československú štátnu samostatnosť."

Vlasta Cigánková: „K Husovej tradícii sa hlási aj Cirkev československá husitská, ktorá na Slovensku existuje už viac ako deväťdesiat rokov. Podľa jej biskupa Jana Hradila sa k nej hlási zhruba dvetisíc veriacich."

Jan Hradil biskup, Cirkev československá husitská (preklad z češtiny): „My máme bohoslužbu veľmi podobnú rímskokatolíckej cirkvi, máme obdobne sedem sviatostí, ale máme vierouku veľmi podobnú napríklad luteránskej cirkvi."

Vlasta Cigánková: „V Českej republike je dnešný deň štátnym sviatkom a na mnohých miestach sa konajú slávnostné bohoslužby a spomienkové slávnosti. Jána Husa si počas víkendu pripomenuli aj v Brezovej pod Bradlom, kde už deväťdesiattri rokov stojí Husov pamätník, jediný na Slovensku."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač