Druhý ročník Detskej dopravnej univerzity

06. 07. 2015

logá organizátorov Detskej dopravnej univerzity 2015

Už dnes zasadnú do školských lavíc študenti ďalšieho ročníka Detskej dopravnej univerzity. Počas dvoch týždňov sa mladí nadšenci sveta dopravy oboznámia s riadením a fungovaním cestnej, železničnej, leteckej a lodnej dopravy.
Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosťou UNI&Co., a. s. organizujú v termíne od 6. – 17. júla 2015 už druhý ročník Detskej dopravnej univerzity. Cieľom tohto podujatia je oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry a podnietiť u nich záujem o túto oblasť.

 

Študenti Detskej dopravnej univerzity 2015 vo veku od 10 – 15 rokov v rámci programu navštívia centrálny dispečing a laboratórium Národnej diaľničnej spoločnosti, dopravné múzeum, lodný prístav, letisko, železničnú stanicu a vodné dielo. Oboznámia sa so správou a údržbou cestných komunikácií, naučia sa základy počítačového projektovania mostov, na vlastnej koži zažijú adrenalín na pretekárskom okruhu Slovakia ring v Orechovej Potôni a pravidlá bezpečnosti cestnej premávky si vyskúšajú na dopravnom ihrisku za asistencie Policajného zboru SR.
Detská dopravná univerzita vyvrcholí dňa 17. júla 2015 slávnostným odovzdaním absolventských diplomov.

Detská dopravná univerzita 2014

Autor: Zuzana Fabianová

Slovenská cestná spoločnosť

Zdroj: STU

Uverejnila:MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Tlač