Európske inovačné partnerstvá

10. 07. 2015

obálka publikácieStyčná kancelária SR pre výskum a vývoj  (SLORD) spracovala brožúru (v slovenčine), ktorá informuje o možnostiach ktoré poskytujú Európske inovačné partnerstvá.

Európske inovačné partnerstvá (EIP) sú novou koncepciou pre výskum a inovácie, predstavenou v iniciatíve Inovácia v Únii a v rámci stratégie Európa 2020. Partnerstvá sú zamerané na konkrétne spoločenské výzvy, sú orientované na výsledky, výstupy a vplyvy, odstraňujú prekážky pri inovačnom procese a majú jasnú pridanú hodnotu. Spájajú zainteresované strany zo súkromnej aj verejnej oblasti naprieč sektormi a hranicami s cieľom zrýchliť proces zavádzania inovácií, vďaka novej koncepcií riešenia reťazca výskum – vývoj – inovácie.

EIP nie sú finančným nástrojom, avšak zefektívňujú, zjednodušujú a koordinujú existujúce nástroje a iniciatívy a dopĺňajú ich v novými krokmi v miestach, kde je to potrebné.

EIP existujú len v oblastiach, kde kombinácia EÚ, národných a regionálnych úsilí vo výskume a vývoji a na strane dopytu dosiahnu rýchlejšie a efektívnejšie cieľ.

EIP spájajú všetkých relevantných účastníkov na národnej a regionálnej úrovni s cieľom:

  • zvýšiť úsilie v oblasti výskumu a vývoja;
  • koordinovať investície do demonštrácií a pilotných projektov;
  • predvídať a rýchlo pripraviť akýkoľvek predpis a normy;
  • podporiť dopyt, najmä prostredníctvom lepšie koordinovaného verejného obstarávania, na zabezpečenie rýchleho transferu prelomových technológií na trh.

 

Cieľom EIP nebude robiť uvedené kroky nezávisle na sebe, ako je v súčasnosti praxou, zámerom EIP ja navrhnúť a implementovať tieto kroky paralelne, na dosiahnutie lepších výsledkov rýchlejšie.

V súčasnosti existuje päť Európskych inovačných partnerstiev:

Informačná brožúra o Európskych inovačných partnerstvách

Zdroj:

SLORD

Kliknutím na obálku, otvorí sa brožúra v pdf formáte

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač