Fotky môžeme zverejňovať

14. 07. 2015

Autorský zákon umožňuje v zmysle európskej smernice vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorá je na verejnom priestranstve trvalo umiestnené. Takúto rozmnoženinu možno ďalej bez súhlasu autora použiť verejným prenosom alebo verejným rozširovaním, prevodom vlastníckeho práva, teda aj na komerčné účely. Na túto tému pripravila Televízna stanica TA 3 vyjadrenia osobností.

logo Televízie TA 3(11. 7. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 6/16; Hana Džurná , Zuzana Straková Wenzlová, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Zvečniť sa pred Eiffelovkou, či Sochou slobody, Brusel navrhoval, aby sa takéto fotky bez súhlasu majiteľa alebo architekta nedostali na verejnosť. Návrh mal totiž chrániť autorské práva. V Európskom parlamente sa však stretol s jednoznačným nesúhlasom."

Hana Džurná, reportérka TA 3: „Vybrať sa na dovolenku bez toho, aby sme sa o svoje zážitky podelili s priateľmi na sociálnej siete, pre mnohých nepredstaviteľná situácia, Európska komisia totiž navrhovala, aby sme fotky pamiatok mohli zverejniť iba so súhlasom ich majiteľov."

Igor Šumichrast, advokát: „Bolo by potrebné zisťovať, kto danú fotografiu zverejnil a či bola zverejnená na komerčné alebo nekomerčné použitie, čo môže byť pomerne obtiažne v prípade sociálnych sietí. Takýto návrh podľa môjho názoru nie je v súlade s dnešnou digitálnou dobou."

Hana Džurná: „Išlo o jeden z pozmeňujúcich návrhov, ktorý bol súčasťou správy o ochrane duševného vlastníctva. Inicioval ho francúzsky poslanec, kolegovia ho ale nepodporili."

Monika Flašíková‑Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu, (telefonát): „Parlament veľmi jednoznačne takýto nezmyselný návrh zamietol, vyše päťsto poslancov hlasovalo proti tomuto návrhu."

Andrej Králik, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: „Ľudia majú aj naďalej možnosť využívať takéto fotografie aj v digitálnom prostredí, môžu ich zdieľať."

Hana Džurná: „Ak by aj návrh prešiel cez plénum, Slovensko by novinku nemuselo prijať."

Jozef Bednár, hovorca ministerstva kultúry, (text v obraze): „Správa Európskeho parlamentu nie je záväzná a nemôže novelizovať európsku smernicu."

Hana Džurná: „Takzvaná sloboda panorámy je na Slovensku garantovaná nielen na súkromné, ale aj komerčné účely, nič sa na tom nezmení ani budúci rok, kedy začne fungovať nový autorský zákon."

Jozef Bednár, (text v obraze): „Autorský zákon umožňuje v zmysle európskej smernice vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorá je na verejnom priestranstve trvalo umiestnené. Takúto rozmnoženinu možno ďalej bez súhlasu autora použiť verejným prenosom alebo verejným rozširovaním, prevodom vlastníckeho práva, teda aj na komerčné účely."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač