Hľadá sa „cool“ vedec – súťaž

08. 07. 2015

Klub  akčných hrdinovPopularizácia smerom k mladej generácii ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti, patrí medzi priority Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, Stratégie EURÓPA 2020, ako aj Stratégie EÚ pre mládež na roky 2010 – 2018.
Všetky deti a mládež majú svojich hrdinov! Tých vo vede a technike a vynálezov si zvolia v interaktívnej ankete „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“, ktorú vyhlásil edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR.
Projekt chce spopularizovať naše vedecké osobnosti v technických a prírodných vedách pomocou ankety. Chceme predstaviť našu vedeckú špičku mladej generácii originálnym a zároveň atraktívnym spôsobom a dodať tomuto povolaniu patričný honor, váhu, kredibilitu a popularitu“, vysvetlil koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.
Dôležitosť propagácie a popularizácie práce slovenských vedcov je potrebná  aj formou takýchto súťaži zdôrazňuje  pri zviditeľňovaní podujatí CVTI SR  Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Výber vedeckých kapacít do ankety nominovali jednotlivé univerzity s vedecko-technickým zameraním, Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácií SR.

Bezplatné online hlasovanie trvá do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Spomedzi hlasujúcich budú vyžrebovaní víťazi viacerých atraktívnych cien. Mená historicky prvých členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV budú slávnostne prezentované počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku – v novembri 2015.

Viac informácií a kontakt na organizátorov nájdete na adrese www.dikymoc.sk/technologie/klub-akcnych-hrdinov/uvod/.

Zdroje:

NCP VaT

www.dikymoc.sk/technologie/klub-akcnych-hrdinov/uvod/

Spracovala z podkladov NCP VaT: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač