Kvalita a bezpečnosť potravín

03. 07. 2015

doc. RNDr. Peter Siekel, PhD. V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa dňa 25. júna 2015 o 17.00 hod. uskutočnilo ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky vo vedeckej kaviarni. Organizátorom podujatia pod názvom Veda v CENTRE bolo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.  

Tentoraz prijal pozvanie slovenský vedec, molekulárny biológ a uznávaný odborník na biologickú bezpečnosť, kvalitu a bezpečnosť potravín doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC (Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra) v Bratislave a  vysokoškolský pedagóg na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Doc. Peter Siekel prezentoval tému Bezpečné a kvalitné potraviny. V časti zameranej na zloženie a kvalitu potravín, okrem iného, prízvukoval, že ideálne sú potraviny z domácich zdrojov, najmä s obsahom funkčných zložiek. Tie popri svojej základnej nutričnej hodnote majú aj úlohu protekčnú, napr. vo forme zlepšenia antioxidačného statusu, skladby a obsahu vlákniny či lepku.

Hovoril o vhodnej štruktúre jedálnička. V tejto súvislosti poukázal na fakt, že Spojené štáty americké sú „najtučnejšou“ krajinou v rozvinutom svete. Jeden z troch dospelých je klinicky obézny a 40 percent detí má oficiálne diagnostikovanú nadváhu.

Skúmanie potravín v laboratóriu

V druhej časti svojho vystúpenia sa doc. Siekel sústredil na využitie molekulárno-biologických metód pri skúmaní zloženia potravín a ich kontaminácie biologickými zložkami.doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.

Moderné molekulárno-biologické  metódy umožňujú identifikovať a zhodnotiť v potravinách napr. prítomnosť baktérií vo výrobkoch alebo aj v rôznych zariadeniach, ktoré sa zisťujú pri pravidelných kontrolách hygieny potravinárskych výrobných prevádzok. Novými modernými metódami je možné identifikovať baktérie až na úroveň klonu, resp. kmeňa.

Bežne používanými metódami sa nedá zistiť, odkiaľ sa príslušné  baktérie do výrobne dostali a či sa ich podarilo odstrániť pri sanitácii. Pri rôznych epidémiách, ktoré vypukli v nedávnej minulosti, boli príčinou kontaminované koreniny alebo bylinky. 

Uvedené molekulárno-biologické metódy dokážu presne špecifikovať a určiť alergény v potravinách na princípe analýzy DNA, čo je veľmi dôležité pre ľudí alergických na určité potraviny. Ich počet sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. V krajinách Európskej únie sa aj z tohto dôvodu zaviedlo označovanie potravinárskych výrobkov ohľadom obsahu najbežnejších alergénov – vajec, mlieka, arašidov či orechov. Oveľa dôležitejšie je, že potraviny sa kontrolujú aj z toho dôvodu, či naozaj neobsahujú aj neoznačené alergény. Z analytického hľadiska je to proces náročný a súčasné metódy, najmä imunochemické, sú často drahé a nepresné.

Prezentácia doc. Petra Siekela vzbudila záujem návštevníkov, čo sa odrazilo aj v pestrej diskusii. Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu.

Veda v CENTRE 25-06-2015_doc Siekel

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová a archív doc. Petra Siekela, PhD.

Fotogaléria z podujatia na portáli NCP VaT

Kľúčové slová:
CVTI SR, biologické vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

P. Siekel: Slovenské potraviny sú kvalitné a bezpečné

Tlač