Návrat drachmy?

09. 07. 2015

Doc. Ing. Vladimír Baláž z Prognostického ústavu  SAV, k možným scenárom týkajúcich sa budúcej menovej politiky Grécka, v rozhovore s redaktormi Televízie JOJ.

logo Televízie JOJ(6. 7. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 8/16; Ján Mečiar, Dana Strculová, Ján Mečiar, Dana Strculová)


Ján Mečiar, moderátor: „Aj keď sa mnohí Gréci včera večer po ohlásení prvých výsledkov referenda radovali, situácia v krajine je vážna. Napríklad sa im míňajú peniaze – bankovky, aj mince. Ľudia už majú problém zaobstarať si aj základné veci, ako sú potraviny, alebo lieky."

Dana Strculová, moderátorka: „Bohužiaľ, takáto je realita a je namieste sa opýtať,, ako sa to dá riešiť a či vôbec."

Ján Mečiar: „Na to som sa spýtal docenta Vladimíra Baláža z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Sú vraj tri možné scenáre."

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc., Prognostický ústav SAV: „Jeden základný scenár je, že Európska centrálna banka obnoví ten, taký núdzový prísun tej likvidity, ľudovo povedané, že o dva, o tri dni budú tie bankomaty znovu vydávať európske bankovky. Druhý scenár je taký, že to začne robiť samotná grécka centrálna banka, ktorá môže tlačiť eurobankovky, síce len so súhlasom centrálnej banky európskej, ale či si ho bude pýtať, to nevieme. No, a potom tretia možnosť, ktorú analytici preferujú najviac je, že Grécko zrejme pripravuje vlastnú národnú menu, či už to bude drachma, alebo nejaký iný názov."

Dana Strculová: „Čiže Gréci by sa mohli vrátiť k vlastnej mene? Ako dlho to bude trvať? Asi nie zo dňa na deň."

Ján Mečiar: „Áno, to ale naozaj dnes vôbec nikto nevie. Už sme spomínali niekoľkokrát, že všetko závisí od tej zajtrajšej dohody. Zajtra má totiž grécky premiér predložiť európskym kolegom návrh ako a čo vlastne ďalej, ale ak sa pozrieme do minulosti, u nás prechod na vlastnú menu, keď sme sa rozdelili s Českom trval niekoľko mesiacov. Možno budú mať Gréci tiež nejaké kolky, možno chystajú tlač vlastných peňazí, naozaj nikto nevie teraz."

Dana Strculová: „Tak tá situácia možno od októbra ďalej nás až tak nezaujíma, ako práve tieto letné mesiace. Aj teraz sú tam stovky Slovákov na dovolenkách a ďalšie tisíce sa tam možno ešte chystajú. Ako to zasiahne ich?"

Ján Mečiar: „Na to som sa tiež spýtal docenta Vladimír Baláža."

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.: „Myslím si, že pre tých slovenských turistov to až taká dráma nebude, to najhoršie čo sa im asi môže stať, že nebudú mať možnosť vyberať z bankomatov hotovostné peniaze, ale ako poznám slovenských dovolenkárov, oni si väčšinou tie peniaze berú so sebou v hotovosti."

Ján Mečiar: „A v Grécku sa teda dnes na karty naozaj spoliehať nedá, je vraj dobré si, keď už si budem brať tú hotovosť so sebou, brať si to v čo najmenších bankovkách, aby nebol problém s vydávaním."

Dana Strculová: „Dobrá rada na záver."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač