Nová oceľ – ľahšie a bezpečnejšie autá

21. 07. 2015

Dr. Ing. Daniel Križan

Dňa 16. júla 2015 (vo štvrtok) o 17.00 hod. konala sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vedecká kaviareň, ktorú pod názvom Veda v CENTRE – Letný špeciál zorganizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Hosťom vedeckej kaviarne bol mladý úspešný slovenský vedec Dr. Ing. Daniel Križan, uznávaný odborník na materiálové inžinierstvo, vedúci výskumného tímu pre vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel v oceliarskej spoločnosti voestalpine Steel Division GmbH v Linzi, v Rakúsku. Vynašiel niekoľko nových druhov ocelí s TRIP efektom.

V úvode svojho vystúpenia na tému Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá dr. Križan predstavil činnosť oceliarskej spoločnosti v Linzi, kde pôsobí. Ďalej sa zameral na históriu a výrobu ocelí, požiadavky na vývoj ocelí a moderné ocele pre automobilový priemysel. Vysvetlil, čo je hnacou silou vývoja týchto ocelí. 

Okrem iného uviedol, že oceľ je všade okolo nás. Je známa už odnepamäti. V dobe železnej (v 13. storočí p. n. l.) sa pri výrobe ocele používalo meteoritické železo. Vyrábali sa z nej zbrane a náradie. Na  starej dobrej oceli  je stále čo vylepšovať. Vlastnosti ocele sa cielene ovplyvňujú  za použitia najmodernejších experimentálnych metód. Pri vývoji nových druhov ocelí sa v praxi využívajú najmä tie výsledky výskumu, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia, s dôrazom na  zlepšenie ochrany ľudských životov v autách pri nebezpečných haváriách.  

Dr. Ing. Daniel Križan

Stále prísnejšie predpisy pre vypúšťanie emisií oxidu uhličitého (CO2) v osobnej doprave, tlak na zníženie cien a zvyšovanie celkovej bezpečnosti automobilov vyvolali doslova explóziu vo vývoji nových druhov ocelí, určených  špeciálne  pre automobilový priemysel. Vývoj ocelí v posledných desaťročiach napreduje míľovými krokmi. Aby bolo možné splniť náročné požiadavky na konštrukciu áut aj v konkurencii s alternatívnymi ľahkými materiálmi, ako sú kompozity a zliatiny na báze hliníka a horčíka, prioritným cieľom pri vývoji ocelí sa stalo zvyšovanie ich pevnosti.

V automobilovom priemysle sa v súčasnosti využíva zhruba 60 percent ocele, v energetickom priemysle 90 percent a v stavebnom priemysle 50 percent .

Výroba ocelí pre automobilový priemysel

Výroba ocelí pre automobilový priemysel

Surové železo z vysokej pece obsahuje príliš vysoký obsah uhlíka, ktorý treba odstrániť pomocou kyslíka fúkaného do taveniny v LD konvertore. Sekundárna metalurgia vrátane legovania ocele sa nasledne vykonáva hlavne v panvovej peci.

Výroba ocelí pre automobilový priemysel

Konečným produktom je pozinkovaná za studena valcovaná oceľ vo forme tenkého karosárskeho plechu hrúbky 0,5 – 2,5 mm.

Veda v CENTRE - Letný špeciál_dr Križan_16-07-2015

Ocele sú zliatiny železa s uhlíkom (do 2.1 %) a ďalšími prísadovými prvkami (legúrami). Do skupiny pokrokových vysokopevných ocelí patria TRIP ocele, ktoré sa nazývajú aj multifázové, keďže ich mikroštruktúra sa skladá z viacerých fáz.

TRIP ocele sa úspešne používajú v karosériách automobilov už viac ako 10 rokov. Popri výhodách však majú aj určité nedostatky. Tie sa prejavujú najmä pri laserovom alebo odporovom zváraní, pretože v dôsledku vysokého obsahu uhlíka (približne 0,2 %) vznikajú tvrdé a krehké zvary. Vlastnosti TRIP ocele sa však výborne osvedčia pri lisovaní, keď je tvárnenie rozložené v čo najväčšom objeme.

Vedeckú kaviareň moderovala PhDr. Zuzana Hajdu. Do diskusie sa zapojilo viacero účastníkov. Otázky boli zamerané najmä na patenty, vlastnosti ocelí, či je možné zvárať oceľ s hliníkom a ďalšie. Na otázku, kam až môžeme ísť so zvyšovaním pevnosti ocele a znižovaním hrúbky karosérií, Dr. Križan uviedol, že hrúbku karosérií automobilov nie je možné znižovať donekonečna, lebo by začala vibrovať. V rámci diskusie vystúpil aj vedec Dr. Ing. František Simančík. K otázke, či v automobilovom priemysle hliník vytláča oceľ a naopak, poznamenal, že v tomto smere nastáva vcelku dobrá kooperácia.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová

Fotogaléria na NCP VaT

Kľúčové slová:
strojárstvo , popularizácia vedy a techniky, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač