Prečo máme mozog?

13. 07. 2015

Detská Univerzita Komenského zaujala aj ďalšou prednáškou na tému mozgu.

„Prečo máme mozog, ako funguje a prečo niekedy nefunguje?“ bola téma vynikajúcej prednášky dekana Lekárskej fakulty UK a súčasne popredného odborníka v neurochirurgii prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., v cykle prednášok na Detskej Univerzite Komenského, tentoraz konanej v Divadle Aréna dňa 8. júla 2015.

prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.,

Deti, so záujmom o vedu aj počas prázdnin, sa dozvedeli aj to, že mozog človeka obsahuje zhruba 100-miliárd mozgových buniek. Ale aj fakt, že mozog generuje viac elektrických impulzov ako telefónne siete na celom svete a robí to len s energiou 12-wattovej baterky.

V ďalšej časti prednášky sa prof. Šteňo zameral na tému: prečo mozog niekedy nefunguje. Príčiny môžu byť podľa neho rôzne: úrazy, choroby, prerušenie nervových dráh atď.
Na záver prednášky sa deti mohli opýtať otázky a veru boli to zaujímavé oblasti. Len výberom prvá z otázok: Dala by sa zvýšiť kapacita mozgu, aby sme si viac pamätali? neurochirurg odpovedal áno, lebo existuje predstava, že mozog sa bude dať spojiť s počítačom.

Bližšie informácie o prednáške i celom 13. ročníku Detskej Univerzity Komenského nájdete v septembrovom čísle  časopisu Univerzity Komenského v Bratislave – Naša univerzita.

 Zdroj:

Univerzita Komenského v Bratislave

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek
Foto: Peter Chvostek

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač