SAV získala vedcov zo zahraničia

27. 07. 2015

Slovenská akadémia vied získala devätnásť vedcov zo zahraničných univerzít a výskumných ústavov. U nás budú pracovať dva až tri roky v rámci projektu SASPRO. Jeho cieľom je nielen prilákať zahraničných akademikov, ale umožniť aj návrat slovenským vedcom. Po prvej výzve prišlo na rôzne pracoviská SAV dvanásť Slovákov a sedem cudzincov, pôvodom napríklad z Chorvátska, Nórska, či Indie."

 logo Rádio Slovensko(26.  7.  2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 11/12; Andrea Púčiková a Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Slovenská akadémia vied získala devätnásť vedcov zo zahraničných univerzít a výskumných ústavov. U nás budú pracovať dva až tri roky v rámci projektu SASPRO. Jeho cieľom je nielen prilákať zahraničných akademikov, ale umožniť aj návrat slovenským vedcom. Po prvej výzve prišlo na rôzne pracoviská SAV dvanásť Slovákov a sedem cudzincov, pôvodom napríklad z Chorvátska, Nórska, či Indie."

Andrea Púčiková, redaktorka: „Tereza Goliáš skúma proteíny, ktoré sú súčasťou agresívnych nádorov v snahe zlepšiť liečbu. Chcela získať nové skúsenosti a kontakty, tak odišla na tri roky na Standforskú univerzitu v Kalifornii."

Tereza Goliáš, vedkyňa: „Veda ide trošku iným tempom, musím povedať, že sa robí ľahšie ako na Slovensku. My to máme trošku sťažené. Tu je nevýhodnejšie kvôli strašnej byrokracii, ktorú musia vedci absolvovať."

Andrea Púčiková: „Vrátila sa kvôli rodine a preto, že mohla prísť do laboratória, kde pôvodne pracovala. Vraví, že je dobre vybavené, preto sa nebála horších pracovných podmienok. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík hovorí, že SAV sa vybavením priblížila k európskej úrovni."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Teraz potrebujeme k tej infraštruktúre vysokokvalifikovaných ľudí a práve tento projekt by mal zabezpečiť aspoň ich časť. Títo ľudia by naozaj mali priniesť inú kultúru do výskumu, vyššie nároky na samých seba, zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci výskumných tímov."

Andrea Púčiková: „Skúsených vedcov chce SAV osloviť práve špičkovým vybavením, nadštandardnými štipendiami a zaujímavými výskumnými projektmi. V druhom a treťom kole programu by mohlo prísť ďalších približne tridsať vedcov zo zahraničia. Počet bude záležať aj na finančných možnostiach. Štyridsať percent nákladov hradí Európska únia, zvyšok SAV. Na druhé kolo prispelo aj ministerstvo školstva. Ministerstvo pripravuje aj projekt Návrat domov, ktorým chce absolventov zahraničných škôl či odborníkov k návratu finančne motivovať."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Vedci zo zahraničia budú pracovať v SAV
SAV sa snaží prilákať výnimočných vedcov zo zahraničia

Tlač