She Figures 2015 – prvé výsledky štatistických údajov o stave rodovej rovnosti vo vede a inováciách

28. 07. 2015

leták  She figures 2015Kliknutím na leták otvorí sa plnom rozlíšení

Tento leták predstavuje niektoré prvé výsledky zberu dát pre publikáciu – správu  She Figures 2015.
Publikácia je hlavným zdrojom celoeurópskych porovnávacích štatistík o stave rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. Poskytuje údaje o podiele žien a mužov z radov špičkových absolventov a výskumných pracovníkov.
Okrem toho obsahuje predbežné údaje o zastúpení žien v oblasti rozhodovania, napríklad na čele univerzít alebo ako riadiace pracovníčky v rozhodovacích  komisiách vo výskume na národnej úrovni.

Publikácia She Figures 2015 bude zverejnená do konca roka. Pri príprave týchto údajov spolupracovali členské štáty Európskej únie, asocioavané krajiny a kolegovia z EUROSTATU, za čo im patrí vďaka.

V letáku nájdete tabuľky a grafy rôznych genderových porovnaní. Uvádzame graf, kde nájdete napríklad porovnanie rokov 2010 a 2014 u žien, ktoré boli na čele inštitúcií.

graf She figures 2015

Zdroj:

SHE FIGURES 2015
Gender in Research and Innovation

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
ženy vo vede

Tlač