Slovenská akadémia vied má stabilný rozpočet na tri roky

10. 07. 2015

Slovenská akadémia vied  podpísala s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR stabilizačnú zmluvu na nasledujúce tri roky. Vedcom zmluva garantuje ročný rozpočet minimálne vo výške šesťdesiat miliónov eur.

Televízna stanica STV 1_logo(08. 07. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 10/17; Elena Senková, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Slovenská akadémia vied sa nasledujúce tri roky nemusí báť o rozpočet. S ministerstvami financií a školstva podpísala stabilizačnú zmluvu. Vedcom zmluva garantuje ročný rozpočet minimálne vo výške šesťdesiat miliónov eur."

Elena Senková, redaktorka: „Rozpočet akadémii vied kráti vláda už od roku 2010. Vďaka podpísaniu stabilizačnej dohody financovania môžu vedci konečne pracovať bez neistoty a obáv."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Historická chvíľa pre Slovenskú akadémiu vied. Od roku 1989 je to prvýkrát v histórii tejto inštitúcie, že máme polrok za sebou daného bežného roku a my sa nemusíme triasť o rozpočet, aký bude v nasledujúcom roku."

Peter Kažimír, minister financií SR: „Sme prešli v poslednom období vo vzájomných vzťahoch istým obdobím turbulencií a myslím si, že podpisom tejto dohody aj našou spoločnosťou účasťou na takejto udalosti potvrdzujeme, že je to za nami."

Elena Senková: „Slovenská akadémia vied dostane v roku 2016 šesťdesiat miliónov eur. V nasledujúcich dvoch rokoch bude rozpočet navýšený o mieru čistej inflácie. Táto suma ale akadémii stačiť nebude. Podľa slov jej predsedu pokryje iba základné fungovanie inštitúcie."

Pavol Šajgalík: „Budeme mať pokoj na to, aby sme sa mohli sústrediť na európske projekty, pretože horizont 2020 je príležitosť, kde by sme mohli získať ďalšie dodatočné zdroje. Tretia možnosť je naozaj užšia spolupráca s priemyslom."

Elena Senková: „Práve možnosť spolupráce akadémie s priemyslom je súčasťou navrhovaného zákona o verejných výskumných inštitúciách, ktorý vláda môže prerokovať v auguste."

Juraj Draxler, minister školstva SR: „Rátame s tým, že sa bude musieť zapojiť aj súkromná sféra. budeme tlačiť na firmy. Zároveň vytvárame priestor na to, aby sa ľahšie vytvárali spoločné projekty medzi akademickým sektorom a firemným sektorom."

Elena Senková: „Ak vláda zákon schváli, SAV sa môže už v budúcom roku premeniť na verejnú výskumnú inštitúciu, ktorá si na seba bude môcť sama zarobiť."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

 

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač