Slovenskí študenti úspešne reprezentovali na zahraničných súťažiach aj v tomto roku

27. 07. 2015

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku je nezisková organizácia, ktorá 25 rokov podporuje tvorivých a talentovaných mladých vedcov, ktorým dáva priestor i motiváciu pre ďalšiu sebarealizáciu. Každoročne v novembri na Festivale vedy a techniky z množstva šikovných žiakov vyberá komisia zložená z odborníkov najlepších z najlepších, aby reprezentovali našu krajinu na súťažiach svetového formátu.
Radi by sme  vám predstavili minuloročných víťazov Festivalu vedy a techniky, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko na

  • súťaži Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) PITTSBURGH, PENSYLVÁNIA, v máji tohto roku, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou súťažou stredoškolských vedeckých projektov na svete;
  • súťaži I-SWEEEP (International Sustainable World Energy, Engineering, Environment) celosvetovej olympiády trvalo udržateľného rozvoja z oblasti energetiky, inžinierstva a environmentalistiky v Houstone, štát TEXAS, taktiež v máji tohto roku.

  Vyhlásenie víťazov na Festivale vedy a techniky AMAVET 2014

Vyhlásenie víťazov na Festivale vedy a techniky AMAVET 2014

NA SÚŤAŽI INTEL ISEF 2015 SA ZÚČASTNILI ŽIACI:

Erik Schmotzer
Žiak:
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Projekt: Tvorba sekundárnych metabolitov u druhu rumanček kamilkový (Matricaria recutita L.)  v experimentálnom pestovaní          

Martin Holický
Žiak:
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava
Ocenenie: Získal tretie miesto v kategórii vstavaných systémov
Projekt: nefroStat: domáca diagnostika chronického ochorenia obličiek

Daniel Zvara
Žiak:
Gymnázium Veľká okružná, Žilina
Ocenenie: Získal tretie miesto v kategórii systémového softvéru a získal taktiež špeciálnu cenu Americkej spoločnosti pre optiku a fotoniku.
Projekt: Počítačové videnie – mapovanie a orientácia v 3D priestore

Lukáš Janošík
Žiak:
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ulica 1. mája č.170/2, Trenčín
Projekt: Bunková odpoveď na zmenu v množstve mitochondriálnej DNA u kvasinky Yarrowia lipolytica

Martin Holický a Daniel Zvara vo svojich kategóriách získali vynikajúce tretie miesto. Daniel Zvara okrem toho získal aj špeciálne ocenenie Medzinárodnej asociácie pre optiku a fotoniku SPIE. Porotu zaujal jeho projekt „Počítačové videnie – mapovanie a orientácia v 3D priestore“.V konkurencii viac ako 1 700 najlepších stredoškolských študentov zo 75 krajín sveta sa na vedeckej súťaži podarilo zabodovať našim dvom slovenským maturantom.Cestu víťazov Festivalu vedy a techniky na Intel ISEF podporila nadácia Tatrabanky.

Zoznam jednotlivých projektov zo súťaže INTEL ISEF 2015  s popismi v slovenskom aj anglickom jazyku

SÚŤAŽ  I-SWEEEP 2015

Na medzinárodnej olympiáde projektov I-SWEEEP – International Sustainable World Energy, Engineering, Environment v americkom Houstone súťažili naši žiaci od 7. – 11. mája.
Sympatické 4. miesto v kategórii Inžinierstvo získali košickí stredoškoláci Igor Žovtík a Michal Urban.
Ocenenie získali za skonštruovanie pohybujúceho sa robota, ktorému dali meno Robot Snail. Celkovo na olympiáde súťažilo približne 600 mladých vedcov zo 67 krajín sveta, ktorí prezentovali 427 projektov v troch hlavných kategóriách.
Žiaci Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach pracovali pod vedením svojho pedagóga Juraja Mihaľova. Do USA sa kvalifikovali ako víťazi Festivalu vedy a techniky 2014, ktorý sa koná aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako jedno z podujatí Týždňa vedy a techniky. Spolu s nimi Slovensko reprezentoval aj Dominik Juračka z Bratislavy so svojim projektom Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo životného prostredia.

Vyhlásenie víťazov na Festivale vedy a techniky AMAVET 2014Vyhlásenie víťazov na Festivale vedy a techniky AMAVET 2014


Zoznam jednotlivých projektov zo súťaže I-SWEEEP s popismi v slovenskom aj anglickom jazyku

Zdroje:

AMAVET (Ing. Gabriela Kukolová)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prílohy:

Zoznam jednotlivých projektov zo súťaže INTEL ISEF 2015  s popismi v slovenskom aj anglickom jazyku

Zoznam jednotlivých projektov zo súťaže I-SWEEEP s popismi v slovenskom aj anglickom jazyku

Spracovala: M. Izakovicová

Kľúčové slová:
projekty, popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač