Špičkové tímy v školách

06. 07. 2015

Redaktorka Lucia Lukušová z televízie TA 3 predstavuje v rozhovore  špičkové slovenské tímy pôsobiace  na slovenských univerzitách, PF UK v Bratislave a špičkový tím LF UK v Bratislave. 

logo Televízie TA 3(4. 7. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/16; Lucia Lukušová, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Preštudovali stovky kníh, v laboratóriách či na operačných sálach odpracovali tisícky hodín a publikujú v časopisoch, ktoré poznajú aj zahraniční experti. Hovoríme o špičkových slovenských tímoch, ktoré pôsobia na slovenských univerzitách. Zo 77 pracovných skupín prešlo prísnym hodnotením akreditačnej komisie 37."

Lucia Lukušová, redaktorka: „Špičkové tímy skúmajú matematiku, fyziku vymýšľajú filmové efekty a zaoberajú sa aj poruchami metabolizmu. Na čele jedného z nich je aj neurochirurg Juraj Šteňo. So svojimi kolegami diagnostikuje a lieči ochorenia mozgu na praktickej aj vedeckej úrovni."

Juraj Šteňo, vedúci špičkového tímu LF UK v Bratislave: „V prvom rade nádorov v strede mozgu, za ďalšie sú to operácie národov pri vedomí."

Lucia Lukušová: „K svetovej špičke patria aj odborníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Štvorčlennú skupinu vedie Vladimír Kováč. So svojimi kolegami skúma tvar rýb a zameriava sa aj na rastliny a živočíchy, ktoré ohrozujú zdravie."

Vladimír Kováč, vedúci špičkového tímu PF UK v Bratislave: „Spočíva najskôr v zbieraní materiálu alebo vzoriek v teréne. Hlavne sledujeme najmä morfometrické parametre a potom sa intenzívne venujeme reprodukčným parametrom, ktoré vyhodnocujeme štatistickými metódami."

Lucia Lukušová: „Prácu slovenských špičiek poznajú aj v cudzine. Publikujú v prestížnych časopisoch aj knihách a prednášajú na medzinárodných kongresoch. Hodnotila ich Akreditačná komisia spolu so zahraničnými expertmi."

Miroslav Urban, Akreditačná komisia (telefonát): „Hlavným kritérium bolo, že tí členovia vykazujú niektoré špičkové publikácie, alebo vykazujú, že vyvinuli patenty, vyvinuli diagnostické liečebné metódy."

Lucia Lukušová: „Najviac uznávaných odborníkov na svetovej úrovni má Univerzita Komenského. Cieľom hodnotenia je aj to, aby štát finančne podporil výskumnú prácu tých najlepších. Či sa tak stane, zatiaľ nie je jasné."

Beáta Dupaľová‑Ksenzsighová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Finančná podpora špičkových vedeckých tímov, ktoré pôsobia na našich univerzitách, je otvorenou témou a to aj preto, že sa pripravuje aktuálne rozpis dotácií na rok 2016."

Lucia Lukušová: „Akreditačná komisia chce aj takýmto spôsobom poukázať na to, že slovenské univerzity sú na vysokej úrovni a mladí nemusia za kvalitou chodiť do zahraničia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

 

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač