V obciach utečencov nechcú

17. 07. 2015

Počet obyvateľov obcí, ktorí odmietajú žiť v blízkosti utečencov, rastie. Slovensko však nie je cieľovou krajinou imigrantov. K tejto téme sa vyjadrili aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied.

 

(14.07.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 3/24; Pavol Čertík, Eva Bariová / Ľuboš Sarnovský, Lucia Barmošová)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Počet obyvateľov obcí, ktorí odmietajú žiť v blízkosti utečencov, rastie."

Lucia Barmošová, moderátorka: „V Gabčíkove len pred pár dňami spisovali petíciu. V obci Ladce pri Ilave zase starosta uvažuje o vyhlásení referenda. Majiteľ tamojšieho kaštieľa totiž oznámil, že ubytuje desiatky utečencov."

Ľuboš Sarnovský: „K tejto téme sa vyjadrili už aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied. Hystéria a strach sa vraj stupňuje len pre nedostatočnú osvetu."

Pavol Čertík, redaktor: „V Ladcoch pri Ilave sa objavila informácia, že časť utečencov by mala skončiť v tunajšom kaštieli."

Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce: „Ich zámerom bolo to, že osadia osemdesiat kontajnerov do priestoru medzi kaštieľom a respektíve do toho parku."

Pavol Čertík: „V nich plánuje majiteľ kaštieľa podľa starostu prichýliť sto utečencov. Dedinčania sú ale proti."

(začiatok ankety)

Obyvateľka obce: „Radšej nech si nechajú niekde v nejakom väčšom meste ako tu."

Obyvateľ obce: „Proti, proti."

Obyvateľ obce: „Ja hovorím nie a stačí."

(koniec ankety)

Pavol Čertík: „Starosta tvrdí, že obec nie je na také množstvo utečencov pripravená. Podľa jeho slov urobia všetko preto, aby ich príchodu zabránili."

Jaroslav Koyš: „Ak by takéto niečo malo byť, určite by som dal vypísať referendum, respektíve asi by sme dali petíciu medzi občanmi."

Eva Bariová, redaktorka: „Iný názor ale majú tí, ktorí sa výskumu migrácie na Slovensku venujú viac ako desať rokov"

PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., sociológ: „Migrácia samotná nie je problém. Ale to, čo je problém, je masová migrácia, pretože krajiny nie sú schopné manažovať masovú migráciu. Tá sa môže vymknúť spod kontroly."

Eva Bariová: „A že informácie o utečencoch treba rozdeliť na mýty a fakty, súhlasia aj ďalší vedci."

Mgr. Michal Kentoš, PhD., Spoločenskovedný ústav, SAV Košice: „Slovensko nie je cieľovou krajinou imigrantov. Do istej miery vzniká hystéria ohľadom toho, že na Slovensku bude umiestnené veľké množstvo imigrantov, čo však nie je pravda. Imigranti, ktorí prichádzajú na Slovensko vo väčšine prípadov končia v iných členských krajinách Európskej únie."

Eva Bariová: „Kým v roku 2005 až 2007 riešili na Slovensku jedenásťtisíc imigrantov, v priebehu posledných štyroch rokov ich počet klesol na päťtisíc ročne."

RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Prognostický ústav, SAV: „Tá migrácia, ktorá hýba momentálne svojím spôsobom európskym mediálnym priestorom a vôbec Európou ako takou, je predovšetkým azylová, vynútená z rôznych dôvodov."

Eva Bariová: „Úplne niečo iné je ale, ak hovoríme o spojitosti migrácie s demografickým vývojom Slovenska."

RNDr. Branislav Šprocha, PhD.: „Ak by sa Slovensko migračne uzavrelo, tak do roku 2035 by počet osôb v produktívnom veku klesol o zhruba štyristošesťdesiattisíc osôb. Na Slovensku bude viacej ľudí zomierať, ako sa narodí, ale migrácia, samozrejme, bude predstavovať, alebo môže predstavovať nástroj, ako ten populačný vývoj, ten počet osôb zvýšiť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Foto: Noviny TV JOJ

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Tlač