Veda v CENTRE – Letný špeciál: Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá

06. 07. 2015

Dr. Ing. Daniel KrižanNové perspektívy starej dobrej ocele príde predstaviť do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE – Letný špeciál vo štvrtok 16. 7. 2015 o 17.00 hod. mladý úspešný slovenský vedec Dr. Ing. Daniel Križan, uznávaný odborník na materiálové inžinierstvo. Je vedúcim výskumného tímu pre vývoj  vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel v oceliarskej spoločnosti voestalpine Steel Division GmbH v rakúskom Linzi. Vynašiel niekoľko nových druhov ocelí s TRIP efektom.

Stále prísnejšie predpisy pre vypúšťanie CO2 emisií v osobnej doprave, tlak na zníženie cien a zvyšovanie celkovej bezpečnosti automobilov vyvolali doslova explóziu vo vývoji nových druhov ocelí, ktoré sú určené špeciálne  pre automobilový priemysel. Vývoj ocelí v posledných desaťročiach tak napreduje míľovými krokmi. Aby bolo možné splniť náročné požiadavky na konštrukciu áut aj v konkurencii s alternatívnymi ľahkými materiálmi, ako sú kompozity a zliatiny na báze hliníka a horčíka, prioritným cieľom pri vývoji ocelí sa stalo zvyšovanie ich pevnosti. 

Veda v CENTRE - Letný špeciál_16-07-2015

V prednáške sa, okrem iného, dozvieme, že ocele by sa nemali spájať iba so špinavou výrobou a s ťažkým priemyslom, ale že ich vývoj je doslova  nanotechnológiou, keďže ich vlastnosti sa cielene ovplyvňujú až po atomárnu úroveň s využitím najmodernejších experimentálnych metód. Pri vývoji nových druhov ocelí sa jednoznačne v praxi využívajú najmä tie výsledky výskumu, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia, aj  s dôrazom na  zlepšenie ochrany ľudských životov v autách pri nebezpečných haváriách.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR  (CVTI SR) v Bratislave organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Raz do roka, v júli, pripravujeme Letný špeciál VEDY V CENTRE, kam pozývame mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí. V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. 

Vedecká kaviareň Veda v Centre sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Kontakt pre médiá – CVTI SR:

Mgr. Monika Vozárová; 02/69253 161; monika.vozarova@cvtisr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v

spoločnosti, Odbor propagácie vedy a techniky

PhDr. Zuzana Hajdu, 02/69253 134, zuzana.hajdu@cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
strojárstvo , popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač