Výzva na predkladanie žiadostí: MEP – Scientist Pairing Scheme 2015

01. 07. 2015

logo SLORD-uEurópsky parlament vydal výzvu na predkladanie žiadostí pre vedcov, ktorí by chceli spolupracovať s členmi Európskeho parlamentu a poskytovať vedecké odborné znalosti. Európsky parlament vyzval na zapojenie sa do „MEP – Scientist Pairing Scheme 2015" (členovia Európskeho parlamentu – schéma spárovania s vedcami 2015).

Vedecké odborné znalosti plnia dôležitú rolu pri informovaní tvorcov politík, ktorí pracujú s globálnymi výzvami. Integrácia vedeckého odborného poradenstva do procesu slúži na zabezpečenie vysokej kvality tvorby politík.

Úspešní záujemcovia budú pridelení k členom Európskeho parlamentu. Neskôr v roku 2015 budú pozvaní do Bruselu, aby strávili týždeň s členmi Európskeho parlamentu a mali možnosť spoznať každodenné politické aktivity a spoznať EÚ politiku v oblasti výskumu.

Prihlášku je možné podávať do 31. júla 2015 na adresu STOA@ep.europ.eu.

Zoznam vybraných uchádzačov bude platný do 31. decembra 2015 a môže byť využitý Európskym parlamentom v akomkoľvek prípade. Počas tejto výzvy bude vybraných maximálne 60 vedcov, ktorí pracujú v špecifických oblastiach výskumu (napríklad vesmírne technológie, medicína, umelá inteligencia, nové formy energie, digitálne inovácie, nanotechnológie, biotechnológie – nevyčerpávajúci zoznam oblastí).

Podrobnejšie informácie

 Zdroj:

 SLORD

 Uverejnila: MI

Tlač